Sisäpiiri

Sisäpiirihallinnossaan Ahlstrom-Munksjö noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta sekä sitä täydentäviä yhtiön omia, hallituksen hyväksymiä sisäpiiriohjeita. 

Sisäpiiri

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena Ahlstrom-Munksjöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä.

Suljettu ajanjakso

Ahlstrom-Munksjön erikseen, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti määrittämien johtohenkilöiden sekä sisäpiirisääntöjen mukaisesti määrittämien taloudellisen tiedon vastaanottajien kaupankäynti yhtiön arvopapereilla on kielletty jokaisen vuosineljänneksen päättymisen jälkeen osavuosikatsauksen tai tilikauden tuloksen julkistamisen jälkeiseen päivään asti. Suljetun ikkunan kesto on kuitenkin aina vähintään 30 päivää välittömästi ennen osavuosikatsauksen tai tilikauden tuloksen julkistamista, sekä kyseisen raportin julkistamispäivä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Julkisen sisäpiirirekisterin päättymisen myötä Ahlstrom-Munkjsöllä on velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia 3.7.2016 alkaen.

Ahlstrom-Munkjsön hallitus, toimitusjohtaja sekä jotkut johtoryhmän jäsenet on määritelty liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi.

Yhtiön lakiasiainosasto perustaa ja ylläpitää hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä lain tai muiden säännösten niin vaatiessa. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ennen hankkeen päättymistä.

Johdon kaupankänti-ilmoituksista löytyy täältä.