Insiderregister

Ahlstrom-Munksjö följer förutom de insiderregler för börsnoterade bolag som godkänts av NASDAQ OMX Helsingfors AB även bolagets egna, kompletterande insiderregler som godkänts av bolagets styrelse.

Insiderregister

Som en följd av EU-förordningen om marknadsmissbruk har informationen i insiderregistret nedan inte uppdaterats sedan den 2 juli 2016
Stängt fönster

Det är förbjudet för de personer som Ahlstrom-Munksjö definierat som personer i ledande ställning (i enlighet med MAR) samt de personer som bolaget, på basis av sin insiderpolicy, definierat som mottagare av finansiell information att handla med bolagets värdepapper efter utgången av ett kalenderkvartal till dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten eller årsresultatet. Perioden för det stängda fönstret ska dock alltid vara minst 30 dagar direkt före offentliggörandet av delårsrapporten eller årsresultatet, samt dagen för offentliggörandet av en sådan rapport.

Ledningens transaktioner

Läs mer på engelska.

Pressmeddelanden om ledningens transaktioner här.