Ilmansuodatus

Ilmansuodatus
Uuden tuloilmasuodatinmateriaalin erinomainen säänkesto sekä maksimaalinen hyötysuhteen ja paineen välinen suhde säästävät merkittävästi energiaa ja pienentävät hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia.

Uusien energiaa säästävien ratkaisujen etsiminen on maailmanlaajuinen megatrendi. Energiaa säästävä teknologia tukee myös kestävää kehitystä. Energiantuotannossa käytetään paljon kaasuturbiineja, koska maakaasu on puhtaimmin palavia polttoaineita. Lapa on yksi kaasuturbiinin tärkeimmistä osista. Se muuttaa poltetun kaasun tuottaman liike-energian sähköksi pyörivään akseliin kytketyn generaattorin avulla.

Järjestelmään tulevan ilman on oltava mahdollisimman puhdasta sääoloista riippumatta. Siinä ei saisi olla esimerkiksi kosteutta, suolaa, nokea, pölyä eikä hiekkaa, jotta kaasu palaisi mahdollisimman tehokkaasti. Turbiinin lapoihin pääsevät epäpuhtaudet haittaavat voimalaitoksen tuotantoa. Siksi energiantuotantoa varten kehitetään entistäkin tehokkaampia materiaaleja.

Tuloilmasuodattimet erottavat epäpuhtaudet, mutta ne ovat myös esteenä kaasuturbiiniin tulevalle ilmalle. Ne pienentävät painetta, joten tarvitaan paljon energiaa, jotta ilma saadaan pumpattua suodatinten läpi. Uuden sukupolven suodatinmateriaali täyttää sekä energiatehokkuuden että epäpuhtauksien poistamisen vaatimukset. Trinitex®-suodatinmateriaali pitää tuloilman painehäviön ja energiankulutuksen mahdollisimman pieninä. Lisäksi se ylläpitää ja parantaa suodatustehokkuutta pitämällä kaasuturbiinin lavat puhtaina. Niin varmistetaan, että voimalan hyöKun tuloilmasuodattimien painehäviö kasvaa 50 pascalilla, voimalan tuotto yleensä pienenee 0,1–0,5 prosenttia. Lisäksi likaantuminen vähentää tutkimusten mukaan tuotantoa noin 1,5 prosenttia kuukaudessa maantieteellisen sijainnin mukaan. Siksi esimerkiksi Trinitex® voi tuoda tuhansien eurojen ja suurissa voimalaitoksissa jopa miljoonien eurojen kustannussäästöt.

Samalla kaasun kulutus pienenee ja hiilidioksidipäästöt vähenevät.