Luftfiltrering

Luftfiltrering
Enastående väderbeständighet i det nya flerskiktade, syntetiska luftinloppsfiltermediet, tillsammans med det bästa förhållandet mellan effektivitet och tryck innebär stora besparingar i fråga om energi, koldioxid och kostnader.

Att hitta nya metoder för energibesparingar är en global megatrend. Att införa teknik som sparar energi har en positiv effekt på hållbarheten. Gasturbiner används i stor omfattning för kraftproduktion eftersom naturgas är ett av de renaste bränslena. En av de viktigaste delarna i en gasturbin är bladen, som omvandlar rörelseenergin i heta förbränningsgaser till elkraft med hjälp av en generator som är ansluten via en roterande axel.

Men hur besvärliga väderförhållanden det än är, måste luften som kommer in i systemet vara så ren som möjligt. Trots fukt, salt, sot, damm eller sand – luften före förbränning måste vara ren för maximal effekt när gasen förbränns. I elbranschen finns det därför en trend mot medier med högre effektivitet, eftersom föroreningar som når turbinbladen kommer att ha en negativ inverkan på kraftverkets kapacitet.

Funktionen för luftinloppsfilter är visserligen att skilja av föroreningarna, men de utgör också ett hinder för luften som ska in i gasturbinerna. Det innebär att filtren genererar ett tryckfall som kräver mycket energi för att pumpa luften genom filtren. Den andra generationen luftinloppsfilter för gasturbiner uppfyller både kriterier för energibesparingar och avlägsnande av partiklar. Den nya luftinloppsfiltret Trinitex® är utformat för att minimera tryckfallet, och därmed energiförbrukningen för intaget till gasturbinen samt för att upprätthålla eller öka filtreringseffektiviteten så att bladen är rena och kraftverket uppnår maximal effektivitet.

En tryckfallsökning på 50 Pa över luftinloppsfiltren kan minska kraftverksproduktionen med 0,1–0,5 procent. Kraftverksstudier har dessutom visat att en produktionsförsämring på grund av nedsmutsning uppgår till 1,5 procent per månad, något som i viss mån varierar beroende på geografisk plats. Luftinloppsfilter för gasturbiner som Trinitex® erbjuder därför oerhörda möjligheter till besparingar, på både tusentals och till och med miljontals euro, beroende på kraftverkets storlek.

Samtidigt innebär lägre gasförbrukning lägre miljöinverkan vilket minskar koldioxidutsläppen.