Vedensuodatus

Vedensuodatus
Vesi on elintärkeä luonnonvara. Silti veden niukkuus on laajalle levinnyt ongelma maailmassa.

Unicefin mukaan 663 miljoonalla ihmisellä ei ole käytössään puhdasta vettä, ja joka päivä yli 800 lasta kuolee veden epäpuhtauksien ja puutteellisen sanitaation tai hygienian aiheuttamiin sairauksiin. Siksi tehokkaille suodatusratkaisuille on kiireellinen tarve.

Disruptor®-teknologia parantaa veden laatua ja tekee vedestä juomakelpoista. Tämä innovatiivinen kuitukankainen suodatinmateriaali ei sisällä kemikaaleja. Sen luonnollinen sähköpositiivinen varaus poistaa vedestä mikrometriä pienemmät hiukkaset, bakteerit, virukset ja epäorgaaniset epäpuhtaudet. Niin vedestä saadaan poistettua käytännössä kaikki taudinaiheuttajat. Lisäksi se luo uusia sovellusmahdollisuuksia kaikkeen vedensuodatukseen.

Toteutimme Aalto-yliopiston kanssa hankkeen, jonka tavoitteena oli toimittaa vedenpuhdistusratkaisuja Tansaniaan. Siellä yli 22 miljoonalla ihmisellä ei ole käytössään turvallista juomavettä. Tansaniassa pohjavesi on merkittävin juomaveden lähde, vaikka se ei välttämättä ole puhdasta eikä turvallista juoda. Disruptor® on vaihtoehto veden keittämiselle. Se on edullisempi, nopeampi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto vesipulasta kärsiville yhteisöille. Veden keittämisessä ja taudinaiheuttajien ja epäpuhtauksien poistamisessa käytetään yleisesti energianlähteenä hiiltä ja muita biomassaan perustuvia polttoaineita. Ne lisäävät kustannuksia, ja sisäilman saastuminen on vakava terveysriski.

Disruptor® voidaan sisällyttää vesipulloihin ja muihin kevyisiin, mukana kuljetettaviin suodatuslaitteisiin esimerkiksi vapaa-ajan käyttöä varten. Se voidaan liittää myös yksittäisille käyttäjille, perheille ja yhteisöille tarkoitettuihin, hätä- ja kriisitilanteissa tarvittaviin suodatusratkaisuihin.