Vattenfiltrering

Vattenfiltrering
Vatten är en av de viktigaste förutsättningarna för mänskligt liv och ändå är det än i dag allt för många människor runt om i världen som är drabbade av vattenbrist.

Enligt UNICEF saknar 663 miljoner människor tillgång till förbättrade vattenkällor och över 800 barn dör varje dag av sjukdomar som har koppling till förorenat vatten och brist på sanitet och hygien, vilket är ett särskilt oroande faktum som tydligt visar på det påtagliga behovet av effektiva filterlösningar.

Disruptor®-tekniken är ett viktigt verktyg som används för att förbättra vattenkvaliteten och framför allt göra att så att vattnet blir säkert att dricka. Disruptor® är ett innovativt, kemikaliefritt filtreringsmedium i non-woven-material. Tack vare dess naturligt förekommande elektropositiva laddning kan submikrona partiklar, bakterier, virus och oorganiska föroreningar avlägsnas från vatten, och i princip eliminera hotet från vattenburna sjukdomar samt skapa flera nya tillämpningsmöjligheter över hela spektrat av vattenfiltrering.

Vi samarbetade med Aalto-universitetet i Finland i ett projekt med syfte att erbjuda vattenreningslösningar i Tanzania, ett land i Afrika där över 22 miljoner människor för närvarande saknar tillgång till säkert dricksvatten. Huvuddelen av befolkningen förlitar sig på grundvatten som huvudsaklig källa för dricksvatten, även om det inte alltid är säkert att dricka det. Disruptor® kan vara ett bra alternativ till att koka vatten, och ge en billigare, snabbare och mer miljövänlig lösning, som ger tillgång till rent vatten i samhällen där det behövs. Det är vanligt att använda träkol eller andra biobränslen när vatten ska kokas för att avlägsna patogener och föroreningar, vilket leder till högre kostnader och allvarliga hälsorisker till följd av luftföroreningar inomhus.

Disruptor® kan inkluderas i vattenflaskor och andra lätta, handburna filtreringslösningar som är avsedda för friluftsliv och kan vara en del av kompakta bärbara vattenfiltreringsprodukter som är särskilt designade för överlevnadssituationer och taktisk användning, samt passar utmärkt för enskilda personer, familjer och samhällen vid kriser.