Ahlstrom-Munksjö avyttrar verksamheten för glasfiberarmering

AHLSTROM-MUNKSJÖ PRESSMEDDELANDE 21 NOVEMBER 2019 klo 13:15 EET

Ahlstrom-Munksjö har avtalat om försäljning av verksamheten för glasfiberarmering S:t Michel, Finland, till Vitrulan Composites Oy, som är ett helägt dotterbolag till Vitrulan Group och ett företag inom den familjeägda industrikoncernen ADCURAM Group.

Ahlstrom-Munksjös anläggning i S:t Michel tillverkar glas- och kolfiberbaserad armeringsduk. Sortimentet består huvudsakligen av specialförstärkningar av glasfiber för tillämpningar inom vindkraftssektorn samt för andra slutanvändare inklusive marinindustrin och transportsektorn som tillverkas i S:t Michel. Vid utgången av 2018 sysselsatte anläggningen cirka 100 personer. Nettoomsättningen uppgick till cirka 30 miljoner euro och avyttringen kommer inte att ha någon väsentlig inverkan på koncernens jämförbara EBITDA. Den skuldfria köpeskillingen uppgår till 6,5 miljoner euro. Affären väntas bli slutförd under fjärde kvartalet 2019 och omfattas av sedvanliga villkor för genomförande. Anläggningen i S:t Michel hör till Ahlstrom-Munksjös affärsområde Filtration and Performance.

”Vi gör regelbundet bedömningar av den bästa värdegenererande sammansättningen av bolagets affärsverksamheter. Anläggningen i S:t Michel har en teknik för vävda produkter och en kundbas som avviker från koncernen i övrigt samt även en lägre förädlingsgrad. Verksamheten ger små synergifördelar i Ahlstrom-Munksjös affärsområdesportfölj. Vitrulan Group är en strategisk och industriell aktör som erbjuder ett gott hem för vår teknik och kunniga medarbetare vilka i gengäld kan komplettera Vitrulans utbud och skapa tillväxtmöjligheter”, säger Ahlstrom-Munksjös koncernchef och VD Hans Sohlström.

Ahlstrom-Munksjö kommer att fortsätta tillverka glasfiberväv på anläggningarna i finska Karhula och ryska Tver. Bolaget kommer att försvara och stärka sin ledande ställning inom glasfiberväv där det besitter unik teknisk expertis och nära kundrelationer. Bolaget är världsledande inom golvbeläggningar och har för avsikt att bredda ytterligare sin portfölj.

Ahlstrom-Munksjös glasfiberarmeringsverksamhet i S:t Michel kommer att ge betydande tillväxtmöjligheter till Vitrulan Group som tillverkar högresistenta glasfibervävprodukter. Vitrulan har cirka 400 anställda och en nettoomsättning på cirka 60 miljoner euro. Bolaget tillverkar vävda produkter för offentliga och privata byggnader, armerings- och bärarväv, laminat och specialprodukter.

ADCURAM har sex dotterbolag med en total omsättning som överstiger 400 miljoner euro och cirka 2 500 anställda globalt. Koncernen utvecklar sina dotterbolag med sikte på betydande tillväxt.

 ”Vi ser fram emot att expandera vår verksamhet inom glasfiberarmering och välkomnar våra nya kolleger till Vitrulan familjen. Tillsammans ska vi lägga ut kursen för de följande stegen”, säger Vitrulan Groups VD Ralf Barthmann.

Ytterligare information 

Pekka Helynranta, Vice President, Building & Wind, +358 10 888 2606
Johan Lindh, Vice President, Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 4731

Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilläggsuppgifter om ADCURAM www.adcuram.com