Ahlstrom-Munksjö utreder strategiska alternativ för dess Decor- pappersverksamhet

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, INSIDERINFORMATION SEPTEMBER 17, 2019 kl. 10:00 EEST

Ahlstrom-Munksjö utreder för närvarande förvärv, samgående och samriskföretag med dekorpappersleverantörer i Kina för att snabbare kunna verkställa bolagets strategi och ta vara på attraktiva mervärdesmöjligheter inom dekorpappersområdet. Dessutom undersöker bolaget också möjligheten att locka kapitalinvesteringar utifrån i Decor-pappersverksamheten.

”Ahlstrom-Munksjös mål är att stärka verksamhetsplattformen, och därför utvärderar vi regelbundet den bästa strukturen för verksamheterna. De möjligheter som vi undersöker nu bygger på en stark strategisk och finansiell grund. Samarbete med en ledande kinesisk leverantör skulle skapa en global ledare med en stark ställning på de två största marknaderna i världen. Våra respektive förmågor skulle komplettera varandra och bidra till vår marknadsnärvaro och vårt utbud till kunderna. Vi kunde erbjuda ett branschledande varumärke med bästa kvalitet och service och samtidigt dra nytta av toppmodern produktionskapacitet på global nivå. Vår intention är att locka externt kapital till vår Decor-pappersverksamhet för att försnabba dess utvecklingen till en fristående global verksamhet. Detta möjliggör även ytterligare investeringar för att förbättra den operativa prestandan och expansion via förvärv i Kina”, säger koncernchef och VD Hans Sohlström.

Tomas Wulkan, Executive Vice President, affärsområdet Decor, fortsätter: ”Vi satsar helhjärtat på Decor-verksamheten och vill även i framtiden utveckla och expandera verksamheten på ett hållbart sätt. Samarbete kan stärka vår verksamhet och vår förmåga att ge kunderna service på kort och lång sikt samt hjälpa oss behålla vår status som en attraktiv arbetsgivare.”

Om Decor-pappersverksamheten

En ledande leverantör av dekorpapper på en växande marknad

Affärsområdet Decor är ett av Ahlstrom-Munksjös fem rapporteringssegment. År 2018 uppgick dess nettoomsättning till 451,9 miljoner euro och jämförbara EBITDA till 37,1 miljoner euro. Affärsområdet tillverkar papper i ett brett urval färger, kvaliteter och ytvikter för dekorativa tillämpningar, främst i laminatmöbler, golvmaterial och inredningar, för både tekniska och estetiska ändamål. Tillverkningen är förlagd till tre specialiserade anläggningar, nämligen Unterkochen och Dettingen i Tyskland och Tolosa i Spanien, samt två delade anläggningar, nämligen Caieiras i Brasilien och Arches i Frankrike.

Ahlstrom-Munksjös affärsområde Decor har en stark ställning på marknaderna i Europa och i Nord- och Sydamerika, med en andraplacering i Europa och fjärdeplacering globalt. Det är ett världsledande varumärke som konkurrerar med kvalitet och service. Dessutom är det den enda leverantören med en egen FoU-organisation som samarbetar med de viktigaste kundernas FoU-team och största leverantörer för att skapa innovation och mervärde. Det tillhandahåller ett brett produktsortiment och är världsledande inom avancerade dekorpapperssegment, som enfärgat och förimpregnerat papper.

Ahlstrom-Munksjös ambition är att nå en ledande och lönsam position i Kina, som i dag är den största och snabbast växande marknaden för dekorpapper i världen. Den årliga efterfrågan på dekorprodukter är över 900 000 ton i Kina och inemot 600 000 ton i Europa. Marknaden förväntas växa med 4–5 procent per år i Kina och 2–3 procent per år i Europa. Efterfrågan backas upp av folkökning, snabb urbanisering och en växande medelklass. Designtrender och stora investeringar i effektiv tillverkning av träpanel runtom i världen bidrar också till att öka efterfrågan på dekorpapper.

Föregångare inom hållbarhet

Hållbarhet är en nyckelprioritet för Ahlstrom-Munksjö och en allt viktigare drivkraft inom dekorpappersindustrin. Bolagets mål är att ligga i framkant inom hållbarhet. Därför ser det hållbarhet som en strategisk konkurrensfördel, som skapar värde för kunderna och stärker affärsrelationerna. Ahlstrom-Munksjös produktutbud bidrar till en mer hållbar vardag genom lösningar som har bättre prestanda, tillverkas av tryggare material, är mindre resurskrävande eller har lägre påverkan än alternativa material. Bolagets dekorpapper tillverkas av trämassa certifierad av FSC och kan också fås utan formaldehyd. Inom industrin som använder möbelskivor är det dessutom allt vanligare att ha dekorpapper som ytbeläggning i stället för plast.

Ytterligare information 

Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731

Telefonkonferens

Ahlstrom-Munksjö arrangerar ett konferenssamtal på engelska till analytiker, investerare och media beträffande utredningen av strategiska alternativ för dess Decor-verksamhet idag den 17 september 2019 kl 12:00 EEST. Konferenssamtalet kommer att ledas av Hans Sohlström, VD och koncernchef, och Sakari Ahdekivi, Vice VD och Finanschef.

Telefonkonferensnummer:

Finland: +358 (0) 9 7479 0361
Sverige: +46 (0) 8 5033 6574
Storbritannien: +44 (0) 330 336 9105
Tyskland: +49 (0) 89 20303 5709

konferenskod: 5580268

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. Genom att ringa in till konferenssamtalet godkänner deltagaren att personuppgifter som namn och företagsnamn kommer att samlas in. Konferenssamtalet registreras. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.ahlstrom-munksjo.com/investors före konferensen.


Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.