Ahlstrom-Munksjös års- och hållbarhetsredovisningen för 2018 publicerad

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE, 28 februari 2019 kl. 13:55

Ahlstrom-Munksjö har idag publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för 2018 på bolagets hemsida https://www.ahlstrom-munksjo.com/sv/.

”Under 2018 tog vi ett stort språng framåt och stärkte vår ställning som global ledare på våra utvalda nischmarknader genom strategiska förvärv och investeringar. Läs mera om årets höjpunkter”, säger Johan Lindh, Head of Investor Relations.

Ett pdf-dokument av Års- och hållbarhetsredovisningen 2018 är bifogat detta meddelande och kan även laddas ned från hemsidan. Rapporten är tillgänglig på svenska, engelska och finska.

Rapporten innehåller bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och bolagsstyrningsrapport.

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Lindh, Head of Investor Relations, +358 10 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 4731, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.