Ahlstrom-Munksjös finansiella information och bolagstämma 2020

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 25 SEPTEMBER 2019 kl. 16:50 EEST

Ahlstrom-Munksjö kommer att publicera finansiell information under 2020 enligt följande:

  • Bokslutskommuniké för 2019: 13 februari 2020
  • Delårsrapport januari-mars 2020: 23 april 2020
  • Halvårsrapport januari-juni 2020: 28 juli 2020
  • Delårsrapport januari-september 2020: 28 oktober 2020

Årsredovisningen inklusive bokslutskommunikén för 2019 samt förvaltningsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida www.ahlstrom-munksjo.com/sv under vecka 9 2020.

Alla finansiella resultatrapporter publiceras på engelska, svenska och finska och de finns tillgängliga på www.ahlstrom-munksjo.com efter publiceringen.

Ahlstrom-Munksjös ordinarie bolagsstämman kommer att hållas på Finlandiahuset i Helsingfors i Finland onsdagen den 25 mars 2020 kl. 13.00 EEST. Styrelsen sammankallar bolagsstämman vid ett senare tillfälle.

Aktieägare som önskar att ett ärende tas upp på stämmans agenda måste meddela styrelsen skriftligt genom att senast den 17 januari 2020 posta en förfrågan till styrelsens sekreterare på adress Ahlstrom-Munksjö Oyj, Box 329, FI-00100, Helsingfors, Finland.

Ytterligare information 

Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731


Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.