Ahlstrom-Munksjö beslutar om dividend om 0,13 euro per aktie

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 30 juni 2020 kl. 12.50 EEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse har idag beslutat om dividendutbetalning om 0,13 euro per aktie.

Dividenden betalas ut i enlighet med beslut av bolagsstämman den 25 mars 2020, innefattandes att en dividend om 0,52 euro per aktie ska delas ut i fyra rater samt styrelsens efterföljande beslut att betala ut den andra dividendraten. Den första dividendraten om 0,13 euro betalades den 3 april 2020.

Dividenden är baserad på bolagets årsredovisning för 2019. Dividenden betalas till aktieägare som på betalningens avstämningsdag den 2 juli 2020 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Dividend hänförlig till aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB kommer att vidarebefordras av Euroclear Sweden AB. Utbetalningsdagen för dividenden är 9 juli 2020.

Styrelsen kommer att besluta om de återstående två delbetalningarna separat. De återstående betalningarna förväntas ske i oktober 2020 och i januari 2021.

Ytterligare information

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com