Ahlstrom-Munksjö har beslutat om dividend om 0,13 euro per aktie

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 17 december 2020 kl. 18.15 EET

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse har idag beslutat om dividendutbetalning om 0,13 euro per aktie.

Dividenden är baserad på bolagets finansiella rapporter för 2019 och den betalas ut i enlighet med beslut av bolagsstämman den 25 mars 2020, innefattandes att en dividend om 0,52 euro per aktie ska delas ut i fyra rater. Den första dividendraten om 0,13 euro betalades den 3 april 2020, den andra dividendraten om 0,13 euro betalades den 9 juli 2020 och den tredje dividendraten om 0,13 euro betalades den 9 oktober 2020.

Den fjärde dividendraten betalas till aktieägare som på betalningens avstämningsdag den 4 januari 2021 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Dividend hänförlig till aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB kommer att vidarebefordras av Euroclear Sweden AB. Utbetalningsdagen för dividenden är 11 januari 2021.

Den 24 september 2020 offentliggjorde Spa Holdings 3 Oy ett frivilligt rekommenderat kontant uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö till ett erbjudandepris om 18,10 euro per aktie (med förbehåll för vissa justeringar). I enlighet med offentliggörandet minskade erbjudandepriset per aktie euro-för-euro som ett resultat av den utdelning om 0,13 euro per aktie som beslutats 30 september 2020, och kommer ytterligare att minska euro-för-euro som ett resultat av den utdelning om 0,13 euro som beslutats om idag, 17 december 2020. Efter den andra justeringen av erbjudandepriset är priset som erbjuds för varje aktie i uppköpserbjudandet 17,84 euro (med förbehåll för eventuella ytterligare justeringar).

Ytterligare information

Johan Lindh, Vice President, Group Communications and Investor Relations, +358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 4731


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com