Ahlstrom-Munksjö inleder återköp av egna aktier

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 13 FEBRUARI 2020 kl. 10.00 EET

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse har beslutat att använda det nuvarande bemyndigandet för återköp av egna aktier givet av bolagsstämman den 27 mars, 2019. Bemyndigandet, att förvärva högst 11 500 000 av bolagets egna aktier, gäller till det att bolagsstämman 2020, som hålls den 25 mars 2020, avslutas.

Återköpen av aktier inleds tidigast den 18 februari 2020 och avlutas senast den 24 mars 2020. Antalet aktier som ska förvärvas får inte överstiga 300 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier och röster. De aktier som återköps kommer främst att användas för att genomföra bolagets framtida aktiebaserade incitamentsprogram. Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsingfors till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. 

Bolaget äger förtillfället 364 832 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com