AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 26.2.2020

Ahlstrom-Munksjö Oyj          MEDDELANDE TILL BÖRSEN 26.2.2020
     
     
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 26.2.2020
     
NASDAQ OMX Helsingfors    
     
Datum 26.2.2020  
Börsaffär Köp  
Aktie AM1  
Antal aktier 23 000 Shares
Medelpris/aktier 13,2103 EUR
Total pris 303 836,90 EUR
     
Ahlstrom-Munksjö Oyj innehar egna aktier 26.2.2020: 514 941 st. 
     
Å Ahlstrom-Munksjö Oyjs vägnar  
     
Nordea Bank Oyj    
     
Janne Sarvikivi Sami Huttunen  
     
För mer information, vänligen kontakta:  
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, Ahlstrom-Munksjö Oyj
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com  
tel. +358 50 413 45 83    
     
www.ahlstrom-munksjo.com