AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 3.3.2020

Ahlstrom-Munksjö Oyj          MEDDELANDE TILL BÖRSEN 3.3.2020
     
     
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 3.3.2020
     
NASDAQ OMX Helsingfors    
     
Datum 3.3.2020  
Börsaffär Köp  
Aktie AM1  
Antal aktier 26 612 Shares
Medelpris/aktier 12,9079 EUR
Total pris 343 505,03 EUR
     
Ahlstrom-Munksjö Oyj innehar egna aktier 3.3.2020: 618 754 st. 
     
Å Ahlstrom-Munksjö Oyjs vägnar  
     
Nordea Bank Oyj    
     
Janne Sarvikivi Sami Huttunen  
     
För mer information, vänligen kontakta:  
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, Ahlstrom-Munksjö Oyj
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com  
tel. +358 50 413 45 83    
     
www.ahlstrom-munksjo.com