Stark början på året med samordnad insats mot coronaviruset – ändring till kvartalsprognos

AHLSTROM-MUNKSJÖ BÖRSMEDDELANDE, 25.3.2020, kl. 10.00 EET 

  • Jämförbar EBITDA för Q1/2020 förväntas bli högre än för Q1/2019 
  • Övergång från årliga prognoser till kvartalprognoser 
  • Samordnad insats mot pandemin med ett brett utbud av vård- och livsvetenskapsprodukter 
  • Ökad produktion av material för ansiktsmasker  

Ändring till kvartalsprognoser 

För närvarande är alla Ahlstrom-Munksjös 45 fabriksanläggningar globalt i funktion och de exceptionella omständigheterna orsakade av coronavirusutbrottet har än så länge varit begränsade. Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA för det första kvartalet 2020 förväntas vara högre än för motsvarande period 2019. Bolagets likviditet är stark utan behov av betydande refinansiering förrän 2022. På grund av de rådande marknadsomständigheterna börjar Ahlstrom-Munksjö ge kvartalsprognoser i nuläget.  

Den föregående årsprognosen angav att jämförbar EBITDA 2020 förväntades vara högre än för 2019.  

Under det första kvartalet 2020 har kundaktiviteten hållits på en god nivå och leveranserna förväntas bli högre än för det första kvartalet 2019. Inom vårt breda utbud av avancerade fiberbaserade lösningar ser vi stark efterfrågan i de slutanvändarsegment som betjänar vård- och livsvetenskapsindustrin, vilka motsvarar 9 % av vår nettoomsättning. Vårt utbud innefattar lösningar för personlig skyddsutrustning såsom ansiktsmasker, skyddsrockar och operationslakan samt diagnostiskt material för snabbtester och ventilationsfilter för apparater som används för behandling av patienter med andningsstörningar. Vi kämpar också mot epidemin genom att öka på produktionen av material för ansiktsmasker med maskiner som används för tillverkning av filtrerings- och nonwoven-material. Vår teknologi är unik och genererar bättre skydd än vad som för tillfället finns tillgängligt på marknaden.  

Hans Sohlström, VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö kommenterar beslutet. ”Även om alla våra 45 fabriksanläggningar är fullt operativa och verksamheten har presterat bra, har osäkerheten vuxit betydligt inom många områden. Under de rådande omständigheterna tror vi att vår affärsmodell som baserar sig på en gemensam global plattform och lokalt ansvarstagande, samt vår balanserade exponering mot en bred skala av slutanvändningstillämpningar inom flera industrier och geografiska områden innebär en klar styrka för oss.  

Snabb och samordnad insats mot coronaviruset 

Hans Sohlström fortsätter “De tidiga tecknen av ökad efterfrågan som vi noterade i början av 2020 har också resulterat i en ökning av leveranser i januari och februari i jämförelse med föregående år. Kundaktiviteten har hållits på en god nivå i början av mars och vi förväntar oss att leveranserna under det första kvartalet 2020 överstiger nivån för det första kvartalet 2019. Vi har tack vare vårt strålande teamarbete hittills klarat av de exceptionella omständigheterna, vilket gör mig otroligt stolt över hela organisationen.  

Våra arbetstagares hälsa och trygghet är av högsta prioritet, och så är även kontinuiteten av verksamheten. Vi vidtar starka och aktiva åtgärder för att samtidigt skydda våra arbetstagares välbefinnande, bedriva verksamheten på våra fabriksanläggningar och betjäna våra kunder.   

Ahlstrom-Munksjös fabriker runt om i världen är operativa och även om vi sett några småskaliga problem med logistik och leverans, vidtar vi snabba reaktionsåtgärder för att hantera dessa problem från fall till fall. I situationer där det funnit risk för dröjsmål vid mottagandet av råmaterial har vi omorganiserat våra inköp för att förhindra möjliga avbrott.   

Den 23 januari 2020 satt vi ihop en centraliserad krisberedskapsgrupp med uppdrag att ta fram en beredskaps- och åtgärdsplan för en global pandemi. Vi har tagit i bruk ett Covid-19 säkerhetsprotokoll för att säkerställa trygg verksamhet och kundservice. Våra fabriksanläggningar följer ett koherent regelverk för att hålla vår verksamhet i gång och våra arbetstagare trygga. Därtill gör vi vid behov nödvändiga lokala justeringar i enlighet med hälso- och säkerhetsbestämmelser och anvisningar på stats- och lokal nivå.  

Ahlstrom-Munksjö sänder en direkt webbsändning på finska för alla intressenter som följer bolagsstämman

I webbsändningen som planerats till den 25 mars 2020 kl. 16.00 finsk tid sammanfattar Ahlstrom-Munksjös VD och koncernchef, Hans Sohlström, på finska bolagets strategiska framsteg och den ekonomiska utvecklingen 2019 och kommenterar affärsklimatet i början av 2020.  

Länk till webbsändningen 
https://cloud.webcast.fi/ahlstrommunksjo/2020_0325_ahlstrommunksjo_ceo 

För ytterligare information: 

Johan Lindh, Vice President, Communications and Investor Relations, tel. +358 10 888 4994 
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731 

 


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com