Ahlstrom-Munksjö bekräftar sin etiska väg framåt genom att ansluta sig till FN:s Global Compact

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PRESSMEDDELANDE, 1 DECEMBER 2017 KL 15.30 CET 

I november 2017 antog Ahlstrom-Munksjö de tio principerna för etisk affärspraxis i Förenta nationernas Global Compact genom att ansluta sig till initiativet. Företaget finns nu bland de nästan 8 000 företag världen över som bekräftat sitt engagemang i att respektera mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljökvalitet och antikorruptionspraxis. Som undertecknare förbinder sig Ahlstrom-Munksjö att:  

  • Fortsätta förbättra affärsverksamheten så att FN:s Global Compact och dess principer blir en del av strategin, kulturen och den dagliga verksamheten 
  • Kommunicera årligen med intressenterna om åtgärder för att implementera de tio principerna, och posta denna framstegsrapport (COP, Communication on Progress) på webbplatsen för FN:s Global Compact för att understödja transparens.  

Hos Ahlstrom-Munksjö driver vi hållbarhetsarbetet och ansvarstagandet i frågan från de högsta ledningsnivåerna till de mest lokala ansvaren i våra leverantörskedjor eller vid våra produktionsanläggningar”, säger Jan Åström, VD för Ahlstrom-Munksjö.   

”Genom att ansluta oss till FN:s Global Compact tar vi ett nästa steg i vårt engagemang för etisk och ansvarsfull affärspraxis i alla delar av vårt arbete. Att ansluta oss till FN:s Global Compact är ett viktigt steg framåt i företagets resa inom hållbarhet, eftersom det avspeglar Ahlstrom-Munksjös bestående värderingar och engagemang för ansvarsfull affärspraxis”, säger Anders Hildeman, Vice President Sustainability för Ahlstrom-Munksjö.  

Som ett exempel på vilka åtgärder som ska vidtas för att uppfylla de nya åtagandena inom det kommande året, kommer Ahlstrom-Munksjö att ägna sig åt hållbarhetsutbildning på produktionsanläggningsnivå inom hela koncernen. Utbildningsprogrammet har som mål att integrera principerna i FN:s Global Compact med den lokala verksamheten och definiera konkreta åtgärder för hur de kan bidra till FN:s mål för hållbar utveckling.  

FN:s Global Compact grundades 2000 och är ett världsomspännande initiativ för att inspirera företagsledare att följa och rapportera framsteg inom socialt ansvarstagande och miljömässigt hållbara affärsmetoder.

För mer information, vänligen kontakta:


Anders Hildeman, Vice President Sustainability, anders.hildeman@ahlstrom-munksjo.com

Mediekontakter via media@ahlstrom-munksjo.com 

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.