Ahlstrom-Munksjö publicerar halvårsrapport för januari-juni 2017 den 25 juli 2017

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE 14 juli 2017 kl. 14:00 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj publicerar sin halvårsrapport för januari-juni 2017 tisdagen den 25 juli 2017 cirka kl. 12:00 CEST. Rapporten samt tillhörande material finns tillgängligt på www.ahlstrom-munksjo.com/sv/investerare efter publiceringen. En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 25 juli 2017 kl. 14:00 CEST (15:00 EEST) på World Trade Center i Stockholm (Klarabergsviadukten 70, konferenscentrum). Resultatet presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef, och Pia Aaltonen-Forsell, CFO. Konferensen hålls på engelska. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2017_0725_q2/ Telefonnummer i Sverige: +46(0)8 5065 3942 Telefonnummer i Finland: +358(0)9 7479 0404 Konferenskod: 7986852   Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag. För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.