Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2016 torsdagen den 16 februari 2017

MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE, Helsingfors, Finland, 19 januari 2017 kl. 8:00 CET  Munksjö Oyj publicerar sin bokslutskommuniké för 2016 torsdagen den 16 februari 2017 cirka kl. 7:30 CET (8:30 EET). Rapporten samt tillhörande material finns tillgängligt på www.munksjo.com/investerare efter publiceringen. En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 16 februari 2017 kl. 10.00 CET (11.00 EET) på restaurang Savoy i Helsingfors (Södra esplanaden 14, sjunde våningen). Rapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. En länk till webbkonferensen finns i slutet av detta meddelande. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5065 3942 Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0404 Konferensens kod: 7977721 Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2017_0216_q4/#/webcast (http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2017_0216_q4/%23/webcast) Munksjö Oyj För mer information, vänligen kontakta: 

Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 703 23 10 32, anna.selberg@munksjo.com Laura Lindholm, Head of Investor Relations, tel. +46 72 703 63 36, laura.lindholm@munksjo.com

Made by Munksjö – Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.