Ahlstrom-Munksjö publicerar bokslutskommunike för 2018 den 14 februari 2019

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PRESSMEDDELANDE 31 januari 2019 kl. 14:45

Ahlstrom-Munksjö publicerar sin bokslutskommunike för 2018 torsdagen den 14 februari 2019 cirka kl. 08:30 EET (07:30 CET). Rapporten samt tillhörande material finns tillgängligt på www.ahlstrom-munksjo.com/sv/investerare efter publiceringen.

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 14 februari 2019 kl. 11:00 EET (10:00 CET) på Ahlstrom-Munksjös huvudkontor i Helsingfors (Alvar Aaltos gatan 3 C, mötesrum Antti). Resultatet presenteras av VD och koncernchef Hans Sohlström på engelska. CFO Pia Aaltonen-Forsell och vice verkställande direktör Sakari Ahdekivi kommer också att vara närvarande vid evenemanget.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Länk till webbkonferensen:
https://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2019_0214_q4/

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0360
Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0)330 336 9104

Konferenskod: 159041

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag.

Genom att ringa till konferenssamtalet accepterar deltagaren insamlingen av personlig information som ditt namn och företagsnamn. Samtalet registreras.

För mer information, vänligen kontakta:


Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.