Ahlstrom-Munksjö tecknar icke-bindande samförståndsavtal om avyttring av konstnärspappersverksamheten ARCHES®

AHLSTROM-MUNKSJÖ PRESSMEDDELANDE 30 OKTOBER 2019 klo 8:30 EEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj och dess franska dotterbolag, Ahlstrom-Munksjö Arches, har tecknat ett icke-bindande samförståndsavtal om avyttring av Ahlstrom-Munksjö Arches verksamhet för konstnärspapper, under varumärket ARCHES®, med den Italienbaserade koncernen F.I.L.A. Group, Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., som är en global ledare inom forskning, design, tillverkning och försäljning av konstnärsartiklar.

Efter medarbetarsamråd och förhandlingar om det slutliga och bindande avtalet förväntas transaktionen ske under första kvartalet 2020 till ett uppskattat bolagsvärde på MEUR 44 på skuld- och kassafri bas.

Proforma årsomsättningen för den fristående konstnärspappersverksamheten som skall avyttras uppskattas till cirka MEUR 13 och jämförbar EBITDA till mer än MEUR 4.

ARCHES konstnärspapper används främst för akvarellmålning, konstutgivning, tryck och skrift samt digitalt konsttryck (digitala reproduktioner). Till kvaliteten liknar papperet traditionellt handgjort papper med egenskaper som gör det utmärkt lämpat för målning och konsttryck. ARCHES papperet är tillverkat av bomull på en traditionell cylindermaskin, vilket ger det styrka och en karaktäristisk känsla. ARCHES konstnärspapper tillverkas på två specialiserade maskiner på pappersbruket i franska Arches där Ahlstrom-Munksjö Arches har sammanlagt sju pappersmaskiner. De övriga maskinerna producerar dekorpapper och slipbasbärare.

”Vi gör regelbundet bedömningar av den bästa värdegenererande sammansättningen av bolagets verksamheter. Som ett resultat av en sådan bedömning har vi nu tecknat ett icke-bindande samförståndsavtal om att avyttra konstnärspappersverksamheten, som är en småskalig verksamhet med små synergifördelar i vår affärsverksamhetsportfölj. F.I.L.A. är såväl en strategisk och industriell ägare som en världsledande aktör i branschen. ARCHES papperen kommer att komplettera F.I.L.A.:s produktutbud och skapa tillväxtmöjligheter”, säger Ahlstrom-Munksjös koncernchef och VD Hans Sohlström.

”F.I.L.A. ser fram emot att inkludera de högvärdiga ARCHES® produkterna i utbudet. Vi ser stor utvecklingspotential för verksamheten som kommer att stärka vår globala tillväxt ytterligare. Vi välkomnar våra nya kolleger och känner oss hedrade att inom F.I.L.A. få bygga vidare på varumärket ARCHES® och dess 500-åriga tradition”, kommenterar F.I.L.A.

Läs mer on F.I.L.A. på engelska www.fila.it

Ytterligare information 

Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731


Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.