Ahlstrom-Munksjös hållbarhetsarbete belönas med EcoVadis Gold -bedömningen för tredje gången i rad

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PRESSMEDDELANDE, 11 JUNI 2019 kl. 9.00 EET  

Ahlstrom-Munksjö, en global ledare inom fiberbaserade material, har förnyat sin EcoVadis Gold -bedömning för företagets hållbarhetsarbete och resultat för tredje året i rad.

EcoVadis är ett ledande system för att utvärdera leverantörernas miljöaspekter, arbetsförhållanden, samhällsansvar och upphandlingsmetoder.

EcoVadis-metoden bygger på internationellt accepterade principer för hållbarhetsredovisning, till exempel Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000, och granskas av oberoende experter på hållbarhet.

Med en nivå för bolagets samhällsansvar som får omdömet avancerad, tillhör Ahlstrom-Munksjö den översta procenten av de leverantörer som utvärderats, oavsett bransch.

”Vi använder EcoVadis för att uppfylla våra kunders behov och stötta ett aktivt samarbete i syfte att säkerställa en mer hållbar leverantörskedja. Vår tredje Gold-bedömning i rad är resultatet av utmärkta resultat inom miljöpåverkan, arbetsmetoder, rättvisa affärsmetoder och hållbar upphandling. Vår bedömning innebär att vi kan presentera en oberoende utvärdering av våra utmärkta resultat. Jag vill även i år tacka alla våra interna och externa intressenter som har bidragit till den här prestationen”, säger Heli Nykänen, Manager Group Sustainability and Capital Investments.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Heli Nykänen, Manager Group Sustainability and Capital Investments, mobil: +358 50 591 6437Om EcoVadis  

EcoVadis är den första samarbetsplattformen som tillhandahåller bedömningar av hållbarheten och verktyg som förbättrar resultaten för globala leveranskedjor. EcoVadis levererar enkla och tillförlitliga styrkort för övervakning av leverantörens samhällsansvar (Corporate Responsibility – CSR) och täcker 150 inköpskategorier, 110 länder och 21 CSR-indikatorer under fyra huvudteman: miljö, sociala/mänskliga rättigheter, etik/rättvisa affärsmetoder och leverantörskedja. Fler än 30 000 företag använder EcoVadis för att minska risker, driva innovation och uppmuntra transparens och förtroende mellan affärspartners. 

Ahlstrom-Munksjö i korthet 

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.