Inbjudan till telefonkonferens den 17 september 2019 kl. 12:00 EEST - Ahlstrom-Munksjö utreder strategiska alternativ för dess Decor-pappersverksamhet

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE 17.9.2019 kl. 10:10 EEST

Ahlstrom-Munksjö arrangerar ett konferenssamtal på engelska till analytiker, investerare och media beträffande utredningen av strategiska alternativ för dess Decor-pappersverksamhet idag den 17 september 2019 kl. 12:00 EEST. Konferenssamtalet kommer att ledas av Hans Sohlström, VD och koncernchef, och Sakari Ahdekivi, Vice VD och Finanschef.

Detaljer för telefonkonferensen

Telefonnummer:

Finland: +358 (0) 9 7479 0361
Sverige: +46 (0) 8 5033 6574
Storbritannien: +44 (0) 330 336 9105
Tyskland: +49 (0) 89 20303 5709

konferenskod: 5580268

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. Genom att ringa in till konferenssamtalet godkänner deltagaren att personuppgifter som namn och företagsnamn kommer att samlas in. Konferenssamtalet registreras. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.ahlstrom-munksjo.com/investors före konferensen.

Ytterligare information:

Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731


Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.