TrustShield™, Ahlstrom-Munksjös medicinska textilier för engångsbruk som ger ultimat skydd i operationssalar, kliniska miljöer och laboratoriemiljöer

AHLSTROM-MUNKSJÖ, PRESSMEDDELANDE, 6 NOVEMBER 2019, kl. 14.30 EET

Ahlstrom-Munksjö har meddelat sin lansering av TrustShield™, en mångsidig portfölj med medicinska textilier som kan användas som skydd mot kirurgiska laserstrålar, kemikalier och potenta kemoterapeutiska läkemedel.

TrustShield™ produkterna är speciellt utformade för växande marknadstrender. Utvecklingen av laserteknik i kirurgiska miljöer har inneburit avsevärda framsteg efter som användningen av laser har blivit allmänt utbredd inom många specialiteter. Även om det finns många fördelar med att använda laser vid kirurgiska ingrepp, finns det också risker. Eldsvåda kan uppstå i operationssalar om laser kommer i kontakt med lättantändliga föremål. Men laser kan inte bara orsaka eldsvåda, det kan också leda till termiska brännskador vid hudkontakt.    

”De flesta operationskläder och operationsdraperingar på marknaden erbjuder ett visst skydd mot laserstrålar för exponerad hud men de flesta tenderar att vara brandfarliga, och det är därför vi ar tillverkat TrustShield™ laser. TrustShield™ laser utformades speciellt som en laserresistent medicinsk textil som kan användas för att framställa operationskläder och operationsdraperingar. Operationsdraperingar och operationskläder som ger skydd mot virus, bakterier och vätskor, samtidigt som de är laserresistenta, är ett måste för att hålla patienter och hälso- och sjukvårdspersonal säkra,” säger Jason Beard, produktens plattformschef, Ahlstrom-Munksjö.

En hög skyddsnivå är inte bara jätteviktigt i kirurgiska miljöer, utan även i andra hälso- och sjukvårdsmiljöer där tunga kemoterapeutiska läkemedel administreras. Hantering och administrering av kemoterapeutiska läkemedel utgör en hälsofara, eftersom de flesta av dessa läkemedel betraktas som farliga om vårdpersonalen exponeras för dem. TrustShield™ chemo utvecklades för att förebygga all eventuell genomträngning genom att upprätta en barriär mot de starkaste kemoterapeutiska läkemedlen på marknaden.

För högriskoperationer med intensiva flöden är TrustShield™ absorberande textil lösningen för ultimat skydd och flödeshantering. Det är absorberande i högsta grad och upprätthåller sin styrka och en oförändrad form när det är vått.

TrustShield™ erbjuder en omfattande produktportfölj som uppfyller strikta branschstandarder för att säkerställa det allra bästa skyddet mot flera olika potentiella hälsorisker. TrustShield™ medicinska textiler ger ogenomträngligt (AAMI nivå 4) virusskydd, har låga luddegenskaper, är slittåliga för enklare utbyten samt punktions- och rivresistenta.

Vår prioritet inom den medicinska verksamheten är att leverera högpresterande medicinska textiler som fullt ut skyddar hälso- och sjukvårdspersonal och patienter överallt.  TrustShield™ är ett exempel på hur vi fortsätter att stärka och förbättra vår medicinska produktportfölj,” kommenterar Lionel Bonte, vice ordförande, Medical, Ahlstrom-Munksjö.

För ytterligare information: besök TrustShield™ på www.ahlstrom-munksjo.com/trustshield eller kontakta oss på medical@ahlstrom-munksjo.com.     

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com