Ahlstrom-Munksjö, Filterpak och K-gruppen startar produktionen av ansiktsmasker i Finland

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PRESSMEDDELANDE MAJ 15 2020 kl 10.00 EEST

Ahlstrom-Munksjö, Filterpak och K-gruppen kommer att samarbete inom produktion och leverans av ansiktsmasker för civilt bruk i Finland. Det första partiet med ansiktsmasker kommer att finnas tillgängligt i slutet av maj.

I samarbetet ansvarar Ahlstrom-Munksjö för produktionen av fiberbaserade maskmaterialet vid fabriken i Tammerfors och Filterpak för tillverkningen av maskerna i Hangö. K-gruppen har beställt maskerna och tar hand om logistiken och leveranserna.

Filtreringseffektiviteten hos ansiktsmaskerna är 88% baserat på mätningar utförda av VTT, vilket är väsentligt högre än effektiviteten omkring 20-40% för masker tillverkade av tyg.

Frankrike är ett av få länder som har fastställt standarder för ansiktsmasker för civilt bruk, både för befolkningen och för professionella yrkesgrupper som kommer i kontakt med befolkningen. Enligt denna mätmetod är filtreringseffektiviteten för Tammerfors-materialet nästan 100% och överskrider den franska standardens kravnivån om 90%, vilken ställs för masker som används av de professionella yrkesgrupperna.

”Det är viktigt för oss att vi gör vår del för att öka utbudet av ansiktsmasker för civil användning i Finland. Samtidigt hoppas vi kunna stödja då Finland återgår till vardagen efter koronapandemibegränsningarna, säger Otto Kivi, försäljningschef på Ahlstrom-Munksjös Filtreringsverksamhet.

Tillgängligheten till skyddsutrustning kommer att vara viktig då samhället börjar öppna och minska på begränsningar orsakade av koronapandemin. Genom samarbetet kan Ahlstrom-Munksjö, K-gruppen och Filterpak öka utbudet av skyddsutrustning lämpade för andra befolkningsgrupper än vårdpersonal.

”Vi på Filterpak såg det ökande behovet av inhemsk ansiktsmaskproduktion och började utreda byggandet av en ny produktionslinje i Finland. Vi kan använda samma linje också för tillbehör för hälso- och sjukvårdssektorn. Den nya verksamheten kommer att skapa tillväxt och öka sysselsättningen. Vi är stolta över att delta i detta samarbete, säger Peter Nordlund, VD för Filterpak.

Ahlstrom-Munksjö meddelade i april att man kommer att starta produktionen av ansiktsmaskmaterial i Tammerfors. Anläggningen kan producera material för mer än 10 miljoner ansiktsmasker på kort sikt och har förmågan att öka material kapaciteten till cirka 30 miljoner ansiktsmasker per månad.

Ahlstrom-Munksjö har långvarig och djupgående kunskap inom produktion av medicinska textilier för hälso- och sjukvårdssektorn. På grund av koronapandemin har företaget ökat sitt erbjudande inom medicinska textilier och utvidgat produktionen av ansiktsmaskmaterial globalt för att stödja sjukvårdssektorn.

Läs mer om Ahlstrom-Munksjös ansiktsmaskmaterial erbjudande på engelska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Kivi, Sales Manager, Filtration, EMEA, tel. +358 50 466 8030
Johan Lindh, Vice President, Communications and Investor Relations, tel. +358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com