AHLSTROM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003

VAIKEA MARKKINATILANNE JATKUI
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin toisen vuosineljänneksen tulos laski edellisvuoden vertailujaksosta. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 16,5 milj. eli 4,2% liikevaihdosta, kun se vuotta aiemmin oli 26,5 milj. euroa (5,5% liikevaihdosta). Tammi-kesäkuussa liikevoittoa syntyi 48,2 milj. euroa (1-6/2002: 51,0 milj. euroa). Vuoden 2003 tammi-kesäkuun liikevoitto sisältää 4,6 milj. euron myyntivoiton omaisuuden myynnistä.
 
Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 396,5 milj. euroa, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 484,6 milj. euroa. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 813,4 milj. euroa (975,9 milj. euroa). Liikevaihdon lasku edellisvuodesta johtuu ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynnistä vuonna 2002. Ahlstromin toimintaympäristön arvioidaan pysyvän epävarmana lähitulevaisuudessa.
 
Vertailuluvut on esitetty edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta, ellei toisin ole mainittu.
 
 
Tammi-kesäkuu 2003 lyhyesti
 
* Toinen vuosineljännes oli heikko, mihin vaikuttivat alhainen kysyntä, raaka-aineiden hintojen kohoaminen, Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssi sekä Ranskan tehtaiden lakot huhtikuussa
 
* Operatiivinen kassavirta pysyi vahvana ja nettovelka pieneni 323,8 milj. euroon ( 31.12.2002: 401,5 milj. euroa)
 
* Suurin divisioona FiberComposites paransi tulostaan edellisvuoteen verrattuna
 
* Koko vuoden tulosennustetta täsmennetty: liikevoiton vuodelta 2003 arvioidaan pysyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla

Milj. euroa
4-6/2003
4-6/2002
1-6/2003
1-6/2002
2002
Liikevaihto
396,5
484,6
813,4
975,9
1 778,0
Liikevoitto
16,5
26,5
48,2
51,0
92,4
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja
 
13,4
 
15,7
 
39,4
 
36,5

67,9
Tilikauden voitto
6,5
12,8
21,3
26,9
55,2
Velkaantumisaste (%)
 
45,1
 
66.9
 
45,1
 
66,9
 
55,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (%)
 
6,2
 
6.8
 
8,5
 
7,7
 
7,5
Osakekohtainen tulos (euroa)
 
0,18
 
0,35
 
0,59
 
0,74
 
1,42
 
 
"Yhtiön huhti-kesäkuun tulosta rasittivat vaikea toimintaympäristö, heikko kysyntä, kohonneet raaka-aineiden hinnat sekä euron vahva kurssi. Tästä huolimatta Ahlstrom keskittyy jatkossakin tuloksen parantamiseen sekä tarkkaan käyttöpääoman hallintaan. Samalla etsimme mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia strategiamme mukaisesti", sanoo toimitusjohtaja Juha Rantanen.
 
 
Helsingissä 30.7.2003

Ahlstrom Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa talousjohtaja Bjarne Mitts, puh. 010 888 4760.
 
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.