AHLSTROM PARANSI TULOSTAAN - MARKKINATILANNE PYSYY HAASTEELLISENA

Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom paransi kannattavuuttaan tammi-maaliskuussa edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 31,7 milj. euroa (1-3/2002: 24,6 milj. euroa), eli 7,6% (5,0%) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 4,6 milj. euron myyntivoiton omaisuuden myynnistä. Liikevaihto oli 416,9 milj. euroa (491,4 milj. euroa). Liikevaihdon lasku edellisvuodesta johtuu ydinliiketoimintaan kuulumattomien osien myynnistä. Vertailukelpoinen liikevaihto vuoden 2002 vastaavalle ajanjaksolle oli 416,5 milj. euroa. Tulos osaketta kohden oli 0,41 euroa (0,39 euroa). Markkinatilanteen ei odoteta merkittävästi paranevan maailmantaloudessa jatkuvan epävarmuuden vuoksi.
 
Tammi-maaliskuu 2003 lyhyesti
* Liikevoitto kasvoi edellisvuoden vertailujaksosta 29%, ilman myyntivoittoa 10%
* Korolliset nettovelat vähenivät 337 milj. euroon vahvan kassavirran ja omaisuuden myynnin seurauksena (vuoden 2002 lopussa 402 milj. euroa)
* FiberComposites-divisioona päätti investoida noin 50 milj. euroa kapasiteetin kasvattamiseen
* Koko vuoden tuloksen odotetaan muodostuvan edellisvuotta paremmaksi
 
Tunnusluvut
Milj. euroa
1-3/2003
1-3/2002
1-12/2002
Liikevaihto
416,9
491,4
1 778,0
Liikevoitto
31,7
24,6
92,4
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja
26,0
20,8
67,9
Katsauskauden tulos
14,9
14,1
55,2
Velkaantumisaste (%)
45,9
70,6
55,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (%)
10,8
8,4
7,5
Osakekohtainen tulos (euroa)
0,41
0,39
1,42
 
"Tammi-maaliskuun tulos vahvistaa sitä positiivista kehitystä, joka alkoi yli vuosi sitten. Kannattavuuden parantuminen ja taseen vahvistuminen mahdollistavat nyt yhtiön kasvun. Etsimme mielenkiintoisia kohteita, joiden avulla voimme vahvistaa markkina-asemaamme ja laajentaa kuitukangasosaamistamme", sanoo Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Juha Rantanen.
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.