AHLSTROM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003: Kannattavuus heikentyi, kassavirta säilyi vahvana

Vertailuluvut on esitetty edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta, ellei toisin ole mainittu
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstrom Oyj:n tulos vuodelta 2003 heikkeni selvästi edellisvuodesta. Liikevoitto tilikaudelta 2003 oli 48,5 milj. euroa (92,4 milj. euroa). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 33,7 milj. euroa (67,9 milj. euroa). Vuoden 2003 liikevaihto oli 1 556,4 milj. euroa (1 778,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (1,42 euroa). Liikevoitto tilikaudelta 2003 ilman kertaluonteisia eriä (-16,9 milj. euroa) oli 65,4 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 0,91 euroa.
 
Vuosi 2003 lyhyesti

  • Vaisu markkinatilanne, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kertaluonteiset erät sekä euron vahvistuminen heikensivät kannattavuutta
  • Kassavirta säilyi vahvana alentuneen käyttöpääoman sekä kohdennettujen investointien ansiosta
  • Ahlstromin suurin divisioona, FiberComposites, säilytti kannattavuutensa haasteellisessa toimintaympäristössä.
 
Avainlukuja
 
Milj. euroa
2003
2002
Q4/
2003
Q4/
2002
Liikevaihto
1 556,4
1 778,0
365,9
405,3
Liikevoitto/tappio
48,5
92,4
-11,0
21,8
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja
 
 
33,7
 
 
67,9
 
 
-14,5
 
 
18,8
Tilikauden voitto/tappio
22,4
55,2
-4,6
23,8
Liiketoiminnan nettokassavirta
 
202,0
 
184,0
 
56,7
 
45,7
Velkaantumisaste (%)
42,3
55,2
42,3
55,2
Sijoitetun pääoman tuotto ROCE (%)
 
4,6
 
7,5
 
-4,4
 
7,9
Osakekohtainen tulos (euroa)
 
0,61
 
1,42
 
-0,14
 
0,53
 
"Vaikka viime vuoden kannattavuutemme olikin pettymys, on kaksi seikkaa, joista voimme olla iloisia: vahva kassavirta sekä FiberComposites- ja LabelPack-divisioonien vakaa tuloskehitys. Specialties-divisioonassa toteutimme useita toimenpiteitä toiminnan parantamiseksi, ja näiden uudelleenjärjestelyjen myötä jouduimme tekemään myös varauksia ja alaskirjauksia. Kannattavuuden heikkeneminen ei kuitenkaan muuta pitkän tähtäimen strategiaamme. Keskitymme edelleen tuloksemme parantamiseen ja etsimme sopivia kasvumahdollisuuksia kuitukankaiden, suodatinmateriaalien ja irrokepaperien sektoreilla ", toteaa Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Juha Rantanen.
 
 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2004

Ahlstrom Oyj julkistaa tilikauden 2003 vuosikertomuksen painettuna ja internet-versiona viikolla 12. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkistetaan 3.5.2004.

Helsingissä 12.2.2004

Ahlstrom Oyj
Hallitus
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.