Ahlstrom laajentaa Mikkelin tehdasta

Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom laajentaa tuotantoaan Mikkelissä. Nykyisen tehtaan yhteyteen rakennetaan noin 6 000 m2 laajuinen lisärakennus. Investoinnin kokonaisarvo ensimmäisen vaiheen konehankintoineen on noin 5 miljoonaa euroa. Rakennustyöt aloitetaan keväällä 2006, ja niiden arvioidaan valmistuvan saman vuoden joulukuussa.
 
Mikkelin tehdas valmistaa lasikuitumateriaaleja komposiittiteollisuuden tarpeisiin. Tärkeimmät loppukäyttöalueet ovat tuulivoima-, vene-, urheiluväline- ja kuljetusvälineteollisuus. Tuotannosta 95 % menee vientiin, lähinnä muihin Euroopan maihin. Ahlstrom on maailman johtavia lasikuitulujitteiden toimittajia.
 
"Vuonna 2005 Mikkelin tehtaalle on hankittu viisi uutta konelinjaa ja tehtaan kapasiteetti on nyt täydessä käytössä. Laajennus mahdollistaa tuotantokapasiteetin kasvattamisen jopa 50%:lla lähivuosina. Hanke ei välittömästi tuo tehtaalle lisää työpaikkoja, mutta mahdollistaa kasvun myös tulevaisuudessa", toteaa tehtaanjohtaja Pertti Tilli.
 
Uusien koneiden lisäksi rakennukseen on tarkoitus siirtää raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden varastot, jotka on tällä hetkellä ulkoistettu kolmeen erilliseen varastoon. Tämän myötä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi kunnossapitotiloja, työntekijöiden sosiaalitiloja sekä väestönsuojaa uudistetaan.
 
"Viime vuosina olemme onnistuneet vahvistamaan maailmanlaajuista markkinaosuuttamme erikoislujitteiden toimittajana varsinkin tuulivoima- ja veneenrakennusteollisuudessa. Tavoitteenamme on jatkossakin kasvaa kannattavasti ja markkinoita nopeammin. Mikkelin investointi tukee tämän toteutumista. Lisäksi suunnittelemme merkittävää investointia Karhulan tehtaalle jalostuskapasiteetin nostamiseksi, ja selvitämme mahdollisuuksiamme toimia Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Itä-Euroopassa, erityisesti Venäjällä, kertoo Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alueen johtaja Tommi Björnman.
 
Mikkelin tehdas kuuluu Ahlstromin lasikuitumateriaalit -liiketoiminta-alueeseen ja on osa Kuitukomposiitit-toimialaa.
 
Lisätietoja:
 
Tommi Björnman, Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alueen johtaja, puh. 050 526 1607
Pertti Tilli, Mikkelin tehtaanjohtaja, puh. 050 526 1241