Ahlstrom selvittää mahdollisuuksia listautua Helsingin Pörssiin

Kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom Oyj selvittää yhdessä taloudellisten neuvonantajien kanssa mahdollisuuksia laajentaa yhtiön omistusrakennetta. Yksi vaihtoehto on listautumisanti ja osakkeiden listaaminen Helsingin Pörssiin.
"Ahlstromin rakennemuutos monialakonsernista yhden toimialan yhtiöksi on nyt viety loppuun. Liiketoimintarakenteen selkiytyminen sekä saavutettu positiivinen tuloskehitys luovat nyt omistajillemme hyvät edellytykset arvioida eri vaihtoehtoja ja päättää niiden pohjalta yhtiön tulevasta omistusrakenteesta",  sanoo Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio.
 
Yhtiön taloudellisena neuvonantajana selvitystyössä toimii Enskilda Securities.
 
Ahlstrom on  erikoistunut korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Yhtiöllä on yli 150-vuotinen historia, ja tänä päivänä sen palveluksessa on noin 5 400 työntekijää. Ahlstromilla on tuotantolaitoksia ja myyntitoimistoja  yli 20 maassa viidellä mantereella. Ahlstromin liikevaihto vuonna 2004 oli 1,57 miljardia euroa. Ahlstromilla on tällä hetkellä noin 270 osakkeenomistajaa, joista suurin on Antti Ahlströmin Perilliset Oy (9,4% osakkeista). Tarkempia tietoja yhtiöstä löytyy kotisivuiltamme osoitteessa www.ahlstrom.com.
 
 

Ahlstrom Oyj

Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700, jukka.moisio@ahlstrom.com

Tämä asiakirja toimitetaan ja osoitetaan ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys")  19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) "korkean varallisuusaseman yhtiöille" (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikkiin tällaisiin henkilöihin viitataan jäljempänä "asianomaisena henkilönä"). Kaikki mahdollisesti tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muuhun hankintaan liittyvät kutsut, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu tehtäväksi ainoastaan asianomaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole asianomainen henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
 
Stabilisaatio / Ison-Britannian rahoitustarkastus (FSA)
Tämä asiakirja ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan Talousalueeseen (ETA) kuuluvassa maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Market Act of 1933, as amended) mukaista rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
 
Ei levitettäväksi Yhdysvalloissa.