Ahlstromilta 5,0 milj. euron lisäinvestointi erikoislujitteiden tuotantoon Yhdysvalloissa

Ahlstrom Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 6.9.2006 klo 13.15
 
Korkealuokkaisia kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom kaksinkertaistaa investointinsa uuteen erikoislasikuitulujitetehtaaseen Yhdysvalloissa. Ahlstrom ilmoitti kesäkuussa 5,2 milj. euron investoinnista erikoislasikuitulujitetehtaaseen Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa. Tänään päätetyn 5,0 milj. euron (6,3 milj. dollarin) lisäinvestoinnin myötä hankkeen kokonaisarvo nousee noin 10,2 milj. euroon (12,7 milj. dollariin).
 
Lisäinvestointi käytetään tehtaan tuotantokapasiteetin laajentamiseen, jotta Ahlstrom pystyy vastaamaan nopeasti kasvavien erikoislujitemarkkinoiden, erityisesti tuulivoimala-, vene- ja kuljetusvälineteollisuuden, tarpeisiin. Investointi käsittää uuden tuotantokoneiston sekä tarvittavan infrastruktuurin. Uuden Bishopvillen tehtaan tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2007 alussa. Tehdas palvelee pääasiassa Pohjois-Amerikan ja muita dollarialueen markkinoita.
 
"Ahlstrom on viime vuosina vahvistanut asemaansa erikoislujitemarkkinoilla, erityisesti tuulivoimala-, vene- ja kuljetusvälineteollisuuden toimittajana. Nämä markkinat kasvavat tällä hetkellä nopeammin kuin komposiittimarkkinat keskimäärin. Nyt päätetty lisäinvestointi tukee edelleen Ahlstromin globaalia kasvustrategiaa ja mahdollistaa synergiaetuja konsernin sisällä", Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio toteaa.
 
"Olemme tyytyväisiä siihen, että nykyiset ja potentiaaliset asiakkaamme ovat ottaneet Ahlstromin Lasikuitumateriaalit-liiketoiminnan näin myönteisesti vastaan uudella maantieteellisellä markkina-alueella. Kyky palvella globaalisti toimivia asiakkaitamme maailmanlaajuisesti on erittäin tärkeää Ahlstromin menestykselle. Tämä lisäinvestointi yhdessä aiemmin tiedotetun, Venäjän Tveriin rakenteilla olevan tehdashankkeen kanssa vahvistaa asemiamme entisestään. Ensi vuonna Ahlstromilla on lasikuitumateriaalien tuotantolaitokset Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Myös Aasian lasikuitumateriaalimarkkinat tarjoavat yhtiölle mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia", Ahlstromin Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Tommi Björnman sanoo.
 
Erikoislujitetuotelinja kuuluu Ahlstromin lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alueeseen, joka on osa yhtiön Kuitukomposiitit-toimialaa.
 
Lisätietoja:
 
Tommi Björnman, johtaja, Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alue, puh. 050 526 1607
Dan Jönsas, johtaja, erikoislujitteet, puh. 050 549 0916
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com
 
Ahlstrom lyhyesti
 
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,55 mrd euroa vuonna 2005. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.