Tilinpäätöstiedote 2005: Ahlstromin kannattavuus parani selvästi vuonna 2005

Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin liikevoitto vuodelta 2005 parani edellisvuoden tasosta. Vuoden 2005 liikevoitto oli 117,2 milj. euroa (62,1 milj. euroa). Liikevoitto ilman 18,2 milj. euron suuruisia kertaluonteisia tuottoja liikevoitto oli 99,0 milj. euroa (82,1 milj. euroa). <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 12,4 % vuonna 2005 (7,0 %). Ilman kertaluonteisia tuottoja sijoitetun pääoman tuotto oli 10,5 % (9,1 %). Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,71 euroa (0,91 euroa). <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Ahlstromin liikevaihto vuonna 2005 oli 1 552,6 milj. euroa (1 567,8 milj. euroa).
Lokakuu-joulukuu 2005
  • Liikevaihto ilman myytyä hylsy- ja hylsykartonkiliiketoimintaa kasvoi 5,2 %, myyntimäärät pysyivät ennallaan
  • Kannattavuus parani haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta
  • Ahlstrom päätti kasvuinvestoinneista La Gèren tehtaalla Ranskassa sekä Mikkelin tehtaalla Suomessa. Investointien kokonaisarvo on noin 35 milj. euroa.
  • Joulukuussa tehdyt yritysostot Yhdysvalloissa ja Kiinassa tukevat Ahlstromin kasvua. Ostettujen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2005 oli yhteensä noin 20 milj. euroa.
Avainlukuja
Milj. euroa
2005
2004
Q4/2005
Q4/2004
Liikevaihto
1 552,6
1 567,8
383,6
371,8
Liikevoitto
117,2
62,1
24,5
15,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
99,0
82,1
22,0
18,1
Tulos ennen veroja
100,7
47,9
19,1
9,6
Tilikauden voitto
62,6
33,4
11,9
8,5
Liiketoiminnan nettorahavirta
126,6
128,0
30,4
48,9
Velkaantumisaste, %
57,7
62,3
57,7
62,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
12,4
7,0
10,1
6,3
Rahavirta/osake, euroa
3,48
3,52
0,84
1,34
Tulos/osake, laimentamaton, euroa
1,71
0,91
0,33
0,23
 
"Tuloksemme parani selvästi vuonna 2005, vaikka emme vielä saavuttaneetkaan yhtiön sijoitetun pääoman tuotolle asettamaamme pitkän aikavälin 13 prosentin tavoitetta. Liikevoittomme kasvoi, sillä kustannusrakenteemme on nyt aiempaa kilpailukykyisempi ja tuotannollinen toimintamme tehokkaampaa. Energian ja raaka-aineiden korkeat kustannukset painoivat katteitamme, mutta pystyimme osittain kompensoimaan kohonneita kustannuksia korottamalla myyntihintoja. Yritysmyynneillä oikaistu liikevaihto ja myyntimäärät kasvoivat vuoden 2004 tasosta, ja julkistimme vuoden 2005 aikana uusia investointihankkeita, jotka tukevat yhtiön tulevaa kasvua. Lisäksi julkistimme vuodenvaihteessa kaikkiaan kolme yritysostoa Kuitukomposiitit-toimialalla. Kasvuhankkeet yhdistettynä aiempaa parempaan kannattavuuteen luovat meille hyvät mahdollisuudet palvella asiakkaita vuonna 2006 ja tulevaisuudessa", toteaa Jukka Moisio, Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja.

Lisätietoja antavat:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768


Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä: