Ahlstrom esittelee ympäristöystävällisen kovikekankaan vaatetusteollisuudelle

Ahlstrom Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 2.12.2008
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja kehittävä ja valmistava Ahlstrom aloittaa ympäristöystävällisten vaatetusteollisuudessa käytettävien kuitukankaiden valmistuksen. Materiaaleja käytetään kirjailujen kovikekankaana. Tuotteita on saatavilla vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Ne laajentavat Ahlstromin vaatetus- ja tekstiiliteollisuudelle tarjoamaa tuotevalikoimaa ja vahvistavat yhtiön asemaa märkämenetelmällä valmistettujen kovikekankaiden toimittajana Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
 
Kuitukangaskoviketta käytetään lujittavana pohjakankaana, kun logo tai merkki kirjaillaan tekstiiliin. Ahlstromin kovikekankaat vastaavat nyt tiukimpia kansainvälisiä rajoituksia valmistuksessa käytetyn formaldehydin osalta (Japanese Ministry Ordinance Legislation JMO 112: absorboivuus < 0.05 sekä EDANA Method for Free Formaldehyde I 210.1-99, < 20 ppm). Uusissa materiaaleissa ei myöskään käytetä alkyylifenyylietoksilaattia. Lisäksi Ahlstrom panostaa kestävään kehitykseen käyttämällä kierrätettyjä kuituja kovikekankaiden ja muiden vaatetusteollisuudelle valmistamiensa materiaalien tuotannossa merkittävässä määrin.
 
Ahlstrom vastaa entistä ympäristöystävällisemmillä tuotteillaan vastuullisesti valmistettujen kovikekankaiden kasvavaan tarpeeseen markkinoilla.

Ahlstromin toimintaperiaatteena on Global Reporting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen suositus, joka määrittelee yritysvastuun taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta. Yhtiö pyrkii tarjoamaan vastuullisesti valmistettuja tuotteita kaikilta tuotelinjoiltaan sekä säätelemään ja vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia.
 
Kovikekaankaat ovat osa Ahlstromin Industrial Nonwovens -tuotelinjaa, ja niitä myydään
selektiivisen jakelukanavan kautta globaalisti. Industrial Nonwovens -tuotelinja valmistaa useita kuitukangassovelluksia eri teollisuudenaloille.
 
Lisätietoja englanniksi:
Ed Hart, Sales Manger / Amerikan alue, Industrial Nonwovens, puh. +1 508 868 5528
Rui Ferreira, General Manager / Amerikan alue, Industrial Nonwovens, puh. +1 860 654 8388
Thierry Kums, Business Manager / Eurooppa, Technical Nonwovens, puh. +33 4 7645 3515
 
Jakelu:
Media
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,8 mrd euroa vuonna 2007. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.