Ahlstromin neuvottelut tuotannon sopeutuksista Saksan Altenkirchenissä päätökseen

Ahlstrom Oyj   LEHDISTÖTIEDOTE 7.12.2009 klo 11.00
 
 
Ahlstrom Oyj, maailman johtava kuitukankaiden ja erikoispaperien valmistaja, on saattanut päätökseen 6.10.2009 aloittamansa neuvottelut tuotannon soputuksista Saksan Altenkirchenin tehtaallaan. Neuvottelut koskivat tehtaan koko henkilöstöä, yhteensä 160 henkilöä.
 
Neuvottelujen tuloksena Ahlstrom vähentää tehtaan henkilöstömäärää kahdessa vaiheessa. Vuoden 2009 loppuun mennessä vähennetään yhteensä 34 työntekijää ja toimihenkilöä. Vähennykset toteutetaan 7.12.2009 alken.
 
Sopeutusten toinen vaihe alkaa vuonna 2010 ja se voi johtaa enintään 30 henkilön vähennykseen. Lisäksi Ahlstrom jatkaa tehtaan tuotantomäärien sopeuttamista kysyntään erilaisin lyhennetyin työaikajärjestelyin.
 
Ahlstrom tarjoaa irtisanoituille mahdollisuuden uudelleensijoituspalvelun käyttöön (ns. outplacement-palvelu).
 
Sopeutustoimet ovat osa käynnissä olevaa konserninlaajuista rakennemuutosohjelmaa. Sopeutuksista aiheutuvat kertaluonteiset erät sisältyvät yhtiön aiemmin ilmoittamiin, 34 miljoonan euron kertaluonteisiin eriin, jotka kirjataan konsernin vuoden 2009 tulokseen.
 
Altenkirchenin tehdas työllistää noin 160 henkilöä, joista 117 on työntekijöitä ja 43 toimihenkilöitä.
 
Altenkirchenin tehdas kuuluu Ahlstromin Technical Papers -liiketoiminta-alueeseen. Pääosa tehtaan tuotannosta on autoteollisuuden ja rakennusteollisuuden käyttämiä eriste- ja suojamateriaaleja sekä paperikoneissa käytettäviä kalanterin telapapereita.
 
 
Lisätietoja:
Dirk Euteneuer
Vice President & General Manager
+49 (2681) 800221
dirk.euteneuer@ahlstrom.com
 
 
Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 100 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.