Ahlstromin yt-neuvottelut pääkonttorissa ja Helsingin myyntitoimistossa päättyivät lomautuksiin

Ahlstrom Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 18.3.2009
  
 
Ahlstromin Oyj:n pääkonttorin ja Helsingin myyntitoimiston koko henkilöstöä, yhteensä 76 henkilöä, koskeneet yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisista lomautuksista on saatettu päätökseen 17.3.2009.
 
Yt-neuvotteluiden tuloksena pääkonttorin ja Helsingin myyntitoimiston koko henkilöstö lomautetaan neljäksi viikoksi porrastetusti huhti-joulukuun 2009 aikana. Konsernin Suomessa toimivat johtoryhmän jäsenet ovat päättäneet vapaaehtoisesti luopua vastaavanlaisesti palkastaan heidän työvelvoitteensa säilyessä ennallaan.
 
Ahlstromin muissa maissa toimivat johtoryhmän jäsenet osallistuvat sopeuttamistoimiin vastaavanlaisilla vapaaehtoisilla tavoilla.
 
Ahlstrom käynnisti yt-neuvottelut osana alkuvuonna aloittamaansa toimenpideohjelmaa sopeuttaakseen toimintansa nykyiseen liiketoimintaympäristöön. Ahlstrom on jo aiemmin sopeuttanut toimintaansa tehtaillaan ja muissa toiminnoissaan maailmanlaajuisesti muun muassa tuotantoseisokein sekä vähentämällä vuoroja ja osin myös henkilöstöä.
 
Ahlstrom-konserni työllistää yhteensä noin 6 400 henkilöä eri puolilla maailmaa.
 
 
Ahlstrom Oyj
Konserniviestintä
 
 
Jakelu
Media
www.ahlstrom.com
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 400 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.