Ahlstromin vastuullisuusraportti 2011 julkaistu

Ahlstrom Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 8.3.2012 klo 9.45

Ahlstrom Oyj, globaali korkealaatuisten materiaalien valmistaja, on tänään julkaissut toisen erillisen vastuullisuusraporttinsa yhtiön verkkosivuilla englanniksi. Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona osoitteessa www.ahlstrom.com> Yritysvastuu.

Raportti kertoo Ahlstromin sosiaalisesta vastuusta faktoin ja case-esimerkein. Ahlstrom on sitoutunut työturvallisuuteen. Vuonna 2011 yhtiön 38:sta tehtaasta 16 saavutti nollatason työpoissaoloihin johtaneissa tapaturmissa. Yhtiön pitkän aikavälin tavoite on saavuttaa nollataso työtapaturmissa kaikilla tehtailla, ja se uskoo että tavoite on saavutettavissa.

Ympäristövastuu näkyy ympäristövaikutusten vähentämisellä yhtiön toiminnoissa. Ahlstromin tavoitteena on lopettaa kaatopaikkajätteen tuottaminen vuoteen 2015 mennessä. Veden, polttoaine-energian, sähkön ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat tärkeitä tavoitteita seuraavan kolmen vuoden aikana. Raportti korostaa yhtiön omaa osaamista tuotteen alusta loppuun saakka ulottuvassa elinkaariarvioinnissa, raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen.

Ympäristövastuu kattaa myös Ahlstromin tuotteiden korkean laadun alkaen ympäristöä säästävistä voimavaroista. "Viime vuonna 87 prosenttia raaka-aineistamme oli peräisin uusiutuvista lähteistä. Osuus on merkittävä ja aiomme kasvattaa sitä jatkossakin", sanoo toimitusjohtaja Jan Lång.

Yhtiön taloudelliseen vastuuseen kuuluu sekä osakkeenomistajien odotusten täyttäminen että yhtiön yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Uudistetut eettiset periaatteet muodostavat pohjan Ahlstromin yritysvastuulle. Tänä vuonna otetaan käyttöön toimittajien eettiset periaatteet.

Julkaisu ilmestyy painettuna ensi viikolla. Sitä voi tilata yhtiön verkkosivuilta tai sähköpostitse osoitteesta corporate.communications@ahlstrom.com.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.