Ahlstrom Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006: Liikevaihto kasvoi, kannattavuus säilyi ennallaan

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2006 klo 9.00
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin liikevoitto laski hieman toisella vuosineljänneksellä ja oli 28,9 milj. euroa (Q2/2005: 30,3 milj. euroa) eli 7,1 % (7.5 %) liikevaihdosta. Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 409,6 milj. euroon (402,8 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 11,7 % (12,1 %). Tilikauden voitto parani 16 % ja oli 16,6 milj. euroa (14,4 milj. euroa).
 
Huhti-kesäkuu 2006 lyhyesti
- Yritysmyynneillä oikaistu liikevaihto kasvoi 3,8 % ja myyntimäärät 2,0 %.
- Raaka-aineiden ja energian hintojen nousu jatkui.
- Tulos ennen veroja pysyi lähes muuttumattomana ja oli 25,2 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,7 %.
- Ahlstrom päätti investoida noin 5 milj. euroa uuteen erikoislasikuitulujitetehtaaseen Yhdysvalloissa.
 
Avainlukuja
 
Q2/
Q2/
Q1-Q2/
Q1-Q2/
 
Milj. euroa
2006
2005
2006
2005
2005
Liikevaihto
409,6
402,8
824,2
787,1
1552,6
Liikevoitto
28,9
30,3
58,5
58,9
117,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
26,0
28,4
52,3
55,6
99,0
Tulos ennen veroja
25,2
25,4
50,3
52,4
100,7
Tilikauden voitto
16,6
14,4
32,4
32,4
62,6
Liiketoiminnan nettorahavirta
11,3
25,9
37,2
37,1
126,6
Velkaantumisaste, %
30,0
65,4
30,0
65,4
57,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE),%
11,7
12,1
12,4
12,1
12,4
Rahavirta/osake, euroa
0,21
0,71
0,89
1,02
3,48
Tulos/osake, euroa, EUR
0,36
0,40
0,77
0,89
1,71
Osakkeiden lukumäärä katsauskaudella keskimäärin, 1000 kpl
45 587
36 418
41 977
36 418
36 418
 

Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi toisen vuosineljänneksen tulosta seuraavasti:
 
- Ahlstromin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 4 % ja myyntimäärät 2 %. Liikevoitto pieneni hieman ja sijoitetun pääoman tuotto oli 11,7 %. Raaka-aineiden ja energian hintojen nousu jatkui. Tässä markkinatilanteessa Ahlstromin tiimin saavutus oli kuitenkin kohtuullisen hyvä, ja olen tyytyväinen siihen, että pystyimme kasvattamaan tilikauden voittoa 16 %:lla.
 
- Jatkoimme myyntihintojen korotuksia ja kustannussäästöjä katsauskaudella kompensoidaksemme raaka-aineiden hintojen nousun vaikutusta katteisiin. Myös kasvuinvestoinnit jatkuivat toisella neljänneksellä, ja päätimme rakentaa lasikuitumateriaaleja valmistavan tehtaan Yhdysvaltoihin palvelemaan tuulivoima- ja veneteollisuutta. Lisäksi jatkoimme strategiamme mukaisesti ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyntejä. Kesäkuussa myimme teollisuuskiinteistön Saksassa. Katsauskauden jälkeen myimme 35,5 %:n osuutemme hylsyalan yhteisyritys Sonoco-Alcoresta Sonocolle. Myynti yksinkertaistaa edelleen Ahlstrom-konsernin rakennetta.
 
Tulevaisuuden näkymät
Euroopassa kysynnän odotetaan paranevan toisella vuosipuoliskolla vuoden 2006 ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kasvun arvioidaan hidastuvan, kun taas Aasian markkinoilla kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä. Vuonna 2005 ja 2006 toteutetut orgaaniset kasvuinvestoinnit sekä yritysostot kasvattavat Ahlstromin myyntimääriä vuonna 2006 edellisvuoden tasosta.
 
Ahlstrom arvioi jatkuvien liiketoimintojensa liikevaihdon koko tilikaudelta 2006 kasvavan vuoden 2005 tasosta. Energian ja raaka-aineiden kustannusten odotetaan pysyvän nykyisellä korkealla tasollaan tai nousevan, mikä luo edelleen paineita Ahlstromin katteisiin. Myyntihintojen korotusten ja kustannussäästöjen tavoitteena on kompensoida raaka-aineiden ja energian hintojen kallistumisen vaikutusta ja parantaa yhtiön kannattavuutta.
 
Ahlstrom edistää strategiansa mukaisesti kasvuhankkeita erityisesti Aasiassa, Venäjällä sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.
 
Tämä katsaus on tilintarkastamaton.
 
Helsingissä 27.7.2006
Ahlstrom Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja antavat:
 
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
 
Kansainvälinen puhelinkonferenssi tuloksesta pidetään torstaina 27.7.2006 klo 11.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon + 44 (0) 20 7162 0025 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 31.7.2006 asti numerossa + 44 (0) 20 7031 4064 koodilla 713321.
 
Presentaatiomateriaali on saatavissa osoitteesta www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > IR-presentaatiot 27.7. heti osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Ahlstromin pörssi- ja lehdistötiedotteet voi tilata osoitteesta www.ahlstrom.com > Media. Tiedotteet jaetaan tilaajille sähköpostitse.
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esimerkiksi suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelee asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,55 miljardia euroa vuonna 2005. Ahlstromin osake noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. Yhtiön Internet-osoite on www.ahlstrom.com.
 
Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan pdf-muodossa oheisen linkin kautta.