Ahlstrom Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006: Vakaa kannattavuus haasteellisessa markkinatilanteessa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2006 klo 12.45
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 20,8 milj. euroa (21,3 milj. euroa) ilman kertaluonteisia eriä, eli 5,4 % liikevaihdosta (5,6 %). Voitto ennen veroja oli 17,0 milj. euroa (16,8 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 8,5 % (9,0 %), molemmat ilman kertaluonteisia eriä. Liikevaihto oli 385,9 milj. euroa (381,9 milj. euroa).
 
Heinä-syyskuu 2006 lyhyesti
 
- Liikevaihto kasvoi 3,8% (oikaistu yritysmyynnillä ja valuuttakurssien vaikutuksilla)
- Voitto ennen veroja, ilman kertaluonteisia eriä, kasvoi hieman viime vuoden tasosta. Tulos/osake oli 0,36 euroa.
- Ahlstrom päätti 5,0 milj. euron lisäinvestoinnista rakenteilla olevan erikoislasikuitulujitetehtaansa laajentamiseen Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa.
- Ahlstrom jatkoi rakenteensa virtaviivaistamista päättämällä sulkea Nümbrechtin tehtaan Saksassa ja myymällä omistusosuutensa Sonoco-Alcore-yhteisyrityksessä.
 
Avainlukuja
Milj. euroa
7-9/
2006
7-9/
2005
1-9/
2006
1-9/
2005
2005
Liikevaihto
385,9
381,9
1 210,1
1 169,0
1 552,6
Liikevoitto
25,3
33,7
83,8
92,7
117,2
Liikevoitto pl. kertaluonteiset erät
20,8
21,3
73,2
77,0
99,0
Voitto ennen veroja
21,4
29,2
71,8
81,6
100,7
Voitto ennen veroja pl. kertaluonteiset erät
17,0
16,8
61,2
65,9
82,5
Tilikauden voitto
16,4
18,3
48,8
50,6
62,6
Liiketoiminnan nettorahavirta
57,0
59,0
94,2
96,1
126,6
Velkaantumisaste, %
25,0
49,4
25,0
49,4
57,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE),%
10,3
14,0
11,8
13,0
12,4
Rahavirta/osake, euroa
1,29
1,62
2,18
2,64
3,48
Tulos/osake, euroa
0,36
0,50
1,13
1,39
1,71
Osakkeiden lukumäärä katsauskaudella keskimäärin, 1000 kpl
45 592
36 418
43 195
36 418
36 418
Vuoden 2006 kolmannen vuosineljänneksen tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja yhteensä 4,4 milj. euroa
(7-9/2005: 12,4 milj. euroa).
 

Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi yhtiön kolmatta vuosineljännestä:
 
- Ahlstromin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,8 % myyntimäärien pysyessä edellisvuoden tasolla. Voitto ennen veroja, kertaluonteiset erät poislukien, parani hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,3 %. Kaasun ja öljyn hinnat olivat elokuussa ennätyslukemissa, mutta laskivat syyskuun loppua kohden. Kuitujen ja kemikaalien hinnat jatkoivat sen sijaan nousuaan koko vuosineljänneksen ajan. Korotimme edelleen myyntihintojamme ja karsimme kustannuksia kompensoidaksemme kallistuneiden raaka-aineiden vaikutusta katteisiimme.
 
- Päätimme katsauskauden aikana kaksinkertaistaa investointimme lasikuitumateriaaleja valmistavaan uuteen tehtaaseen Yhdysvalloissa, sillä tuotteidemme kysyntä on kasvanut. Jatkoimme myös yhtiön virtaviivaistamista ja kiinteiden kulujen vähentämistä. Päätimme muun muassa sulkea Nümbrechtin tehtaan Saksassa ja myimme eräitä ydinliiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Loppuvuonna 2006 kysynnän arvioidaan paranevan Euroopassa viime vuoden tasoon verrattuna. Pohjois-Amerikassa ennakoitua markkinoiden hiljentymistä ei ole vielä havaittu. Etelä-Amerikassa ja Aasiassa kysyntä jatkuu hyvänä. Ahlstrom arvioi jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden 2006 liikevaihdon ja myyntimäärien kasvavan vuoden 2005 tasosta.
 
Kuitu- ja kemikaalikustannukset jatkoivat nousuaan kolmannella vuosineljänneksellä, mikä loi edelleen paineita Ahlstromin katteisiin. Kehitys jatkui lokakuussa, ja raaka-aineiden hintojen arvioidaan nousevan edelleen tai pysyvän nykyisellä korkealla tasollaan. Myyntihintoja korottamalla sekä kustannuksia vähentämällä kompensoidaan kallistuneiden raaka-aineiden vaikutusta Ahlstromin taloudelliseen tulokseen.
 
Öljyn ja maakaasun hinnat alkoivat laskea kolmannella vuosineljänneksellä. Jatkuessaan hintojen lasku alentaa ajan mittaan energian ja synteettisten kuitujen kustannuksia.
 
Ahlstrom näkee toimialallaan edelleen lupaavia mahdollisuuksia, ja edistää strategiansa mukaisesti kasvuhankkeita eri puolilla maailmaa.
 
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
 
Tämä katsaus on tilintarkastamaton.
 
Helsingissä 27.10.2006
 
Ahlstrom Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja antavat:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään perjantaina 27.10.2006 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon + 44 (0) 20 7162 0125 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 31.10.2006 asti numerossa + 44 (0) 20 7031 4064 koodilla 724650.
 
Presentaatiomateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > IR presentations 27.10.2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Ahlstromin pörssi- ja lehdistötiedotteet voi tilata osoitteesta www.ahlstrom.com > Media. Tiedotteet jaetaan tilaajille sähköpostitse.
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,55 mrd euroa vuonna 2005. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.
 
Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevan linkin kautta.