Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2006: Osakekohtainen tulos 1,31 euroa, osinkoehdotus 1,00 euroa osakkeelta

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.2.2007 klo 08.30
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin liikevoitto tilikaudelta 2006 oli 96,1 milj. euroa (117,2 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 81,2 milj. euroa (100,7 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 10,4 % (12,4 %). Liikevaihto oli 1 599,1 milj. euroa (1 552,6 milj. euroa) ja tulos/osake (EPS) 1,31 euroa (1.71 euroa). Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa 1,00 euroa (1.79 euroa) osakkeelta.
 
Ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2006 liikevoitto oli 87,3 milj. euroa (99,0 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 72,5 milj. euroa (82,5 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 9,5 % (10,5 %), molemmat ilman kertaluonteisia eriä.
 
Loka-joulukuu 2006 lyhyesti
 
- Liikevaihto kasvoi 3,9 % (ilman valuuttakurssien vaikutusta)
 
- Raaka-aineiden ja energian kustannukset vaikuttivat Ahlstromin katteisiin
 
- Euroopan komissio lopetti tutkimukset tarrapapereita koskevasta kartelliepäilystä
 
- Ahlstrom päätti neljästä uudesta kasvuinvestoinnista kolmella mantereella. Investointien kokonaisarvo on noin 54 milj. euroa
 
Avainluvut
Milj. euroa
2006
2005
10-12/2006
10-12/2005
Liikevaihto
1 599,1
1 552,6
389,0
383,6
Liikevoitto
96,1
117,2
12,3
24,5
Liikevoitto pl. kertaluonteiset erät
87,3
99,0
14,1
22,0
Voitto ennen veroja 
81,2
100,7
9,4
19,1
Voitto ennen veroja pl. kertaluonteiset erät 
72,5
82,5
11,3
16,6
Tilikauden voitto
57,6
62,6
8,8
11,9
Liiketoiminnan nettorahavirta
119,2
126,6
25,0
30,4
Velkaantumisaste, %
20,3
57,7
20,3
57,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
10,4
12,4
5,3
10,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
pl. kertaluonteiset erät
9,5
10,5
6,1
9,1
Rahavirta/osake, euroa
2,72
3,48
0,54
0,84
Tulos/osake, euroa
1,31
1,71
0,18
0,32
Osakkeiden lukumäärä katsauskaudella keskimäärin, 1000 kpl 
43 802
36 418
45 602
36 418
 

 
Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi vuotta 2006 seuraavasti:
 
- Vuosi 2006 oli Ahlstromille erityisen merkittävä, sillä yhtiö toteutti menestyksekkään osakeannin ja listautui Helsingin Pörssiin. Listautumisannin ohella hyvä operatiivinen kassavirta vahvisti taloudellisia resurssejamme.
 
Toteutimme strategiaamme vuoden 2006 aikana julkistamalla ja käynnistämällä useita uusia kasvuinvestointeja. Luovuimme ydinliiketoimintaamme kuulumattomista omaisuuseristä sekä virtaviivaistimme yhtiön rakennetta. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5 % ja sijoitetun pääoman tuotto, joka on tärkein taloudellista kehitystä kuvaava mittarimme, oli 10,4 %. Pidän näitä lukuja kohtuullisina saavutuksina, sillä kaupankäyntiolosuhteet olivat vuonna 2006 haastavat. Raaka-aineiden sekä energian kustannusten nousu heikensi kannattavuuttamme läpi koko vuoden.
 
Ahlstromin taloudellinen asema on erinomainen, mikä tukee asiakkuuksiemme pitkäjänteistä kehittämistä, kasvustrategiamme systemaattista toteuttamista sekä tavoitteidemme saavuttamista.
 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2007
 
Ahlstrom Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2007 seuraavasti:
Vuosikertomus 2006
Viikko 11 
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
perjantaina 27.4.2007
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
keskiviikkona 25.7.2007
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta
perjantaina 26.10.2007
 
Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 30.3.2007 klo 13.00 Finlandia-talolla, osoite Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
 
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
 
Helsingissä 2.2.2007
 
Ahlstrom Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja antavat:
 
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
 
Täydellinen raportti on ladattavissa alla olevasta linkistä.
 
Suomenkielinen lehdistötilaisuus vuoden 2006 tuloksesta pidetään perjantaina 2.2.2007 klo 10.30 Ahlstromin pääkonttorissa, osoite Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki.
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään perjantaina 2.2.2007 klo 13.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon + 44 (0) 20 7162 0125 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 8.2.2007 asti numerossa + 44 (0) 20 7031 4064 koodilla 735509.
 
Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR Presentaatiot 2.2.2007 tilinpäätöstiedotteen julkistamisen jälkeen.
 
 
Ahlstromin pörssi- ja lehdistötiedotteet voi tilata osoitteesta www.ahlstrom.com > Media. Tiedotteet jaetaan tilaajille sähköpostitse.
 
Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,6 mrd euroa vuonna 2006. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.