Ahlstromin näkymät 2008 ennallaan

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.5.2008
 
Tänään julkaistun Reutersin tekemän Ahlstromin toimitusjohtaja Risto Anttosen haastattelun perusteella markkinoilla on spekuloitu Ahlstromin näkymistä 2008.
 
Ahlstrom korostaa, että sen näkymät vuodelle 2008 ovat muuttumattomat.
 
Anttosen kommenttia yhtiön näkymistä 2008 on siteerattu Reutersin uutisessa seuraavasti (vapaa suomennos):
 
"Asia riippuu siitä, kuinka markkinatilanne ja raaka-aineiden hinnat kehittyvät, toki se on haasteellista, tuloksen parantaminen on aina haasteellista."
 
Kommentti on kokonaisuudessaan seuraava:
 
"Asia riippuu siitä, kuinka markkinatilanne ja raaka-aineiden hinnat kehittyvät, toki se on haasteellista, tuloksen parantaminen on aina haasteellista, mutta täytyy myös muistaa, että olemme tehneet toimenpiteitä, jotka parantavat tämän vuoden tulosta, mukaan lukien neljän kannattamattoman tehtaan sulkeminen."
 
 
Ahlstrom toistaa 25.4.2008 antamansa näkymät kuluvalle vuodelle:
 
Kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä Ahlstromin päämarkkina-alueilla vuonna 2008. Markkinoiden kehittymiseen liittyvä epävarmuus Yhdysvalloissa kuitenkin heikentää lyhyen aikavälin ennustettavuutta. Kysynnän mahdollisesta hiipumisesta on näkynyt ensimmäisiä merkkejä esimerkiksi kuitukankaisissa pyyhkimistuotteissa.
 
Viime aikojen yritysostojen ja Brasiliassa, Venäjällä ja Kiinassa käynnissä olevien investointiprojektien odotetaan kasvattavan Ahlstromin liikevaihtoa 10 % vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon aikana. Jos Yhdysvaltain dollarin kurssi pysyy nykyisellä heikolla tasollaan, koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan olevan hieman alle 10 %.
 
Ahlstromin tärkeimpien raaka-aineiden, erityisesti sellun, hintojen odotetaan nousevan tai pysyvän nykyisellä korkealla tasolla vuonna 2008. Korkean öljyn hinnan odotetaan pitävän energian ja synteettisten kuitujen hinnat korkeina. Toisaalta Kiinan tekstiiliteollisuuden hiljenemisen odotetaan laskevan raionin hintaa. Kemikaalien hintakehityksen odotetaan olevan vaihtelevaa.
 
Kannattavuutensa parantamiseksi Ahlstrom korottaa parhaillaan hintojaan kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Vuoden 2007 viimeisen vuosineljänneksen aikana päätettyjen rakennemuutosten ansiosta yhtiön kustannusrakenne on entistä kilpailukykyisempi vuonna 2008. Rakennemuutoksilla tavoitellaan vuositasolla noin 25 miljoonan euron asteittaista tulosparannusta siten, että täysimääräinen vaikutus saavutetaan vuoden 2008 toisesta puoliskosta alkaen.
 
Toteutettujen kasvuhankkeiden ja viimeaikaisten rakennemuutosten ansiosta Ahlstromilla on hyvät edellytykset kasvaa ja parantaa taloudellista tulostaan selvästi vuonna 2008.  
 
 
Ahlstrom Oyj
Risto Anttonen, toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Risto Anttonen, toimitusjohtaja, puh. 050 597 8400
 
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,8 mrd euroa vuonna 2007. Ahlstromin osake on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.