Muutos Ahlstromin liiketoiminta-aluejaossa ja johtoryhmässä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.6.2008
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom Oyj muuttaa liiketoiminta-alueorganisaatiotaan. Nykyinen Nonwovens-liiketoiminta-alue jaetaan kahtia erityisesti pyyhkimistuoteliiketoiminnan voimakkaasta kasvusta johtuen.
 
Uudet liiketoiminta-alueet ovat Home & Personal Nonwovens, joka kattaa pääasiassa aiemman Pyyhkimistuotteet-tuotelinjan, sekä Advanced Nonwovens, johon kuuluvat yhtiön elintarviketeollisuus-, sairaala- ja teollisuuskuitukankaat. Muutos tulee voimaan 1.7.2008 alkaen.
 
Organisaatiojako mahdollistaa resurssien vapauttamisen ja kannattavaan kasvuun keskittymisen erityisesti korkean arvon markkina-alueilla uudessa Advanced Nonwovens -liiketoiminnassa.
 
Ahlstromin johtoryhmä muutetaan uuden liiketoiminta-aluejaon mukaiseksi. Jean-Marie Becker, s. 1957, B.Sc. (Tekn.), nimitetään yhtiön Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueesta vastaavaksi johtajaksi ja Ahlstromin johtoryhmän jäseneksi. Beckerillä on pitkä kokemus kuitukangasteollisuudesta, ja hän on työskennellyt Ahlstromin palveluksessa vuodesta 1980 lähtien. Nonwovens-liiketoiminta-aluetta johtanut Claudio Ermondi jatkaa Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueesta vastaavana johtajana ja yhtiön johtoryhmän jäsenenä.
 
Uudelleenjärjestely ei vaikuta Ahlstromin toimialaraportointiin, jota jatketaan edelleen kahtena segmenttinä: Fiber Composites ja Specialty Papers. Uusi liiketoiminta-alue kuuluu Fiber Composites -toimialaan.
 
Uudelleenjärjestelyn myötä Ahlstromilla on kuusi liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Filtration, Advanced Nonwovens, Home & Personal Nonwovens, Glass Nonwovens, Technical Papers ja Release & Label Papers. Ahlstrom julkistaa kunkin liiketoiminta-alueen liikevaihdon osavuosikatsauksissaan.
 
Ahlstrom Oyj
Risto Anttonen, toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Risto Anttonen, toimitusjohtaja, puh. 050 597 8400
 
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,8 mrd euroa vuonna 2007. Ahlstromin osake on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.