Ahlstrom päivittää osinkopolitiikkansa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.12.2009 klo 14.50
 
 
Ahlstrom Oyj:n hallitus on tänään päättänyt päivittää yhtiön osinkopolitiikan. Uusi politiikka perustuu yhtiön rahavirran tuottokykyyn ja sitä sovelletaan vuodelta 2009 maksettavista osingoista alkaen.
 
Uuden politiikan mukaan Ahlstrom pyrkii maksamaan osinkoa vähintään kolmanneksen operatiivisten investointien jälkeisestä nettorahavirrasta, laskettuna kolmen vuoden rullaavana keskiarvona. Operatiivisia investointeja ovat muun muassa ylläpitoon, kustannusten pienentämiseen ja tehokkuuteen liittyvät investoinnit. Kolmen vuoden rullaavaa keskiarvoa käytetään mahdollisimman vakaan osingonmaksun aikaansaamiseksi.
 
Jäljelle jäävää rahavirtaa käytetään pääasiassa yhtiön nettovelan pienentämiseen sekä yhtiön kasvun tukemiseen.
 
Ahlstromin aiemman osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on ollut jakaa osinkoa keskimäärin vähintään 50 % tilikauden tuloksesta.
 
 
Ahlstrom Oyj
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
 
Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768
 
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Ahlstrom lyhyesti
 
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 000 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.