Ahlstromin toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi sekä ennakkotietoja vuoden 2008 tuloksesta

 
Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.1.2009
 
Ahlstrom Oyj jatkaa sopeuttamistoimia ja rakennejärjestelyitä vastatakseen heikkenevään kysyntään. Yhtiö suunnittelee tehtaiden sulkemisia Italiassa sekä lomautuksia ja irtisanomisia eri puolilla maailmaa.
 
Italiassa Ahlstrom on aloittanut neuvottelut henkilöstöedustajien kanssa Gallaraten ja Carbonaten tehtaiden sulkemisesta sekä yhden tuotantolinjan sulkemisesta Cressan tehtaalla. Arviolta 60 henkilön vähennys toteutetaan vähitellen vuoden 2009 ensimmäiseltä neljännekseltä alkaen. Kaikki kolme tehdasta valmistavat kuitukankaisia pyyhkimistuotteita.
 
Suomessa Ahlstrom on antanut yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen Karhulan, Mikkelin ja Tampereen tehtailla. Karhulassa ja Mikkelissä neuvotteluiden arvioidaan johtavan yhteensä noin 250 henkilön lomauttamiseen, eikä irtisanomisten mahdollisuutta voida sulkea pois. Tampereella neuvotteluiden arvioidaan johtavan noin 60 henkilön lomauttamiseen. Ahlstromin tehtaat Karhulassa ja Mikkelissä valmistavat lasikuitutuotteita ja työllistävät yhteensä 560 henkilöä. Tampereen tehdas valmistaa suodatinmateriaaleja ja työllistää 60 henkilöä.
 
Lisäksi Ahlstrom on käynnistänyt henkilöstön vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä useilla tehtaillaan maailmanlaajuisesti. Sopeuttamistoimet koskevat sekä Specialty Papers - että Fiber Composites -toimialoja ja johtavat noin 150 henkilön vähennykseen.
 
Ahlstrom palvelee asiakkaitaan entiseen tapaan rakennejärjestelyistä huolimatta.
 
Rakennejärjestelyn kulut ja arvonalennukset 23 miljoonaa euroa
 
Toimenpiteistä aiheutuu noin 7 miljoonan euron kertaluonteinen uudelleenjärjestelykulu vuoden 2008 viimeisen neljänneksen tulokseen.
 
Lisäksi Ahlstrom kirjaa noin 16 miljoonan euron kassavirtaan vaikuttamattomat arvonalennukset liikearvon ja aineellisen käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoihin. Arvonalennukset liittyvät lähinnä kuitukankaisten pyyhkimistuotteiden liiketoimintaan.
 
Edellä mainitut 23 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut ja arvonalennukset jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Specialty Papers 2 miljoonaa ja Fiber Composites 21 miljoonaa euroa.
 
Vuoden 2008 liiketulos noin 40 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä
 
Alustavien tietojen mukaan Ahlstromin koko vuoden 2008 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa (68 miljoonaa euroa vuonna 2007). Yllä mainitut uudelleenjärjestelykulut ja arvonalennukset mukaan lukien liiketuloksen arvioidaan olevan noin 17 miljoonaa euroa.
 
Vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 1 800 miljoonaa euroa (1 761 miljoonaa euroa vuonna 2007).
 
Ahlstrom julkistaa vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteen 5.2.2009.
 
Ahlstrom Oyj
Jan Lång
Toimitusjohtaja
 
Lisätietoja
Ahlstrom Oyj
Varatoimitusjohtaja Risto Anttonen, puh. 010 888 4166
Talousjohtaja Jari Mäntylä, puh. 010 888 4768
 
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,8 mrd euroa vuonna 2007. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.