Ahlstrom aloittaa omien osakkeiden oston

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.10.2010 klo 11.45

Ahlstrom Oyj:n hallitus on tänään päättänyt käyttää 31.3.2010 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 75 000 kappaletta, joka vastaa alle 0,2 % Ahlstromin kaikista osakkeista. Osakkeiden hankinta pienentää yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa.

Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 2.11.2010 ja päättyy viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 30.3.2011.

Oman osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin julkisen kaupankäynnin välityksellä niille muodostuvaan hankintahetken hintaan. Evli Pankki Oyj toimii osakevälittäjänä ostoissa.

Ahlstromin hallituksella on valtuutus hankkia yhteensä 4 500 000 yhtiön omaa osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh.  010 888 4768

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.