Ahlstrom uudistaa organisaatiotaan ja toimintamalliaan

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2010 klo 15.00 

Ahlstrom Oyj, maailman johtava kuitukankaiden ja erikoispaperien kehittäjä ja valmistaja, uudistaa organisaatiotaan ja toimintamalliaan. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2010 ja ne toteutetaan yhtiön päivitetyn strategian tukemiseksi.

Yhtiö organisoi liiketoimintansa viiteen liiketoiminta-alueeseen, joiden pohjana ovat yhtiön kaksi liiketoimintaklusteria: lisäarvoa tuottava klusteri ja toiminnan tehokkuuteen perustuva klusteri. Lisäksi yhtiön avaintoiminnoissa otetaan käyttöön globaalit prosessit.

Uudet liiketoiminta-alueet ovat:

·         Building and Energy: kattaa Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueen sekä tapeteissa käytettävät paperituotteet

·         Label and Processing: sisältää suurimman osan Technical Papers- ja Release & Label Papers -liiketoiminta-alueista

·         Home and Personal: nykyinen Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alue

·         Food and Medical: Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alue sekä krepatut paperit ja pergamenttipaperit

·         Filtration: nykyinen Filtration-liiketoiminta-alue

Taloudellisessa raportoinnissa nämä viisi liiketoiminta-aluetta muodostavat Ahlstromin uudet raportointisegmentit, ja nykyisistä Fiber Composites- ja Specialty Papers -segmenteistä luovutaan. Ahlstrom julkaisee uuden segmenttijaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2009 ja vuoden 2010 kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä tämän vuoden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Nykyisestä, liiketoiminta-alueiden sisällä toimivasta, 18 tuotelinjan organisaatiosta luovutaan. Se integroidaan osaksi uuden liiketoiminta-aluejaon mukaista organisaatiota, jotta asiakaslähtöisyyttä ja toimitusketjun hallintaa voidaan edelleen vahvistaa.

Muutokset johtoryhmässä

Organisaatiomuutoksen yhteydessä johtoryhmässä tehdään seuraavat muutokset.

Patrick Jeambar nimitetään Label & Processing -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Daniele Borlatto ottaa uuden roolin irroke- ja etikettipaperiliiketoiminnan johtajana ja raportoi Patrick Jeambarille. Gustav Adlercreutz toimii lakiasioiden johtajana ja raportoi talousjohtaja Seppo Parvelle.

Lisäksi Ahlstrom vahvistaa globaalin tuotantoketjunsa kehittämistä uudella johtoryhmätasoisella tuotanto- ja toimitusketjun johtajalla. Nimitys tähän tehtävään julkaistaan myöhemmin.

Ahlstromin johtoryhmä 1.7.2010 alkaen:

Jan Lång, toimitusjohtaja

Risto Anttonen, varatoimitusjohtaja

Paula Aarnio, johtaja, henkilöstö ja yritysvastuu

Jean-Marie Becker, johtaja, Home & Personal

Tommi Björnman, johtaja, Filtration

William Casey, johtaja, Food & Medical

Claudio Ermondi, johtaja, tuotekehitys ja teknologia

Patrick Jeambar, johtaja, Label & Processing

Seppo Parvi, talousjohtaja

Laura Raitio, johtaja, Building & Energy

Rami Raulas, myynti- ja markkinointijohtaja

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jan Lång, puh. 010 888 4700

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Media
www.ahlstrom.com

 

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.