Ahlstromin johto sijoittaa yhtiön osakkeisiin

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.8.2010 klo 15:32

Ahlstromin hallitus on päättänyt tukea yhtiön johtoryhmän (Executive Management Team) jäsenten osakeomistusta yhtiössä. Ahlstrom rahoittaa johdon omistusyhtiötä Ahlcorp Oy:tä osana järjestelmää, joka mahdollistaa johdon merkittävän pitkä-aikaisen osakeomistuksen Ahlstromissa. Järjestelmä yhtenäistää yhtiön sekä sen johdon edut ja tukee Ahlstromin strategisten tavoitteiden toteuttamista.

Johtoryhmän jäsenet sijoittavat huomattavan määrän omia varojaan Ahlstromin osakkeisiin ja rahoittavat sijoituksensa henkilökohtaisesti sekä Ahlstromin myöntämällä lainalla Ahlcorpille. Osallistujat kantavat itse sijoitustensa omistajariskin.

Osana järjestelmää Ahlcorp hankkii enimmillään 4,400,000 euron arvosta Ahlstromin osakkeita.

Ahlstromin myöntää enimmäismäärältään 3,520,000 euron korollisen lainan Ahlcorpille. Se maksetaan täysimääräisesti takaisin 31.12.2013 mennessä. Mikäli järjestelmää jatketaan vuodella kerrallaan vuosina 2013 tai 2014, lainan takaisinmaksua siirretään vastaavasti. Ahlcorpilla on oikeus maksaa laina takaisin etuajassa milloin tahansa ja sillä on velvollisuus maksaa laina takaisin etuajassa myymällä omistamiaan Ahlstromin osakkeita, mikäli osakkeiden hinta ylittää tietyn ennalta määrätyn tason.

Järjestelmä on voimassa Ahlstromin tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksen julkaisupäivämäärään saakka, jonka jälkeen järjestelmä puretaan myöhemmin päätettävällä tavalla. Vuosina 2013 ja 2014 järjestelmä jatkuu vuosi kerrallaan, mikäli Ahlstromin osakkeen hinta loka-marraskuussa näinä vuosina on alempi kuin Ahlcorpin osakkeista maksama keskihinta.

Järjestelmän aikana Ahlcorpin omistamien osakkeiden myyminen on rajoitettua.

 

Lisätietoja
Jan Lång
Toimitusjohtaja
puh. 010 888 4700


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.comAhlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.