Ahlstromin omien osakkeiden osto-ohjelma päättynyt

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.12.2010 klo 14.00

Ahlstrom Oyj, kuitukankaiden ja erikoispaperien johtava valmistaja, ilmoittaa, että se on saattanut päätökseen 26.10.2010 julkistamansa omien osakkeidensa osto-ohjelman.

Yhtiö on hankkinut yhteensä 75 000 omaa osaketta 14,62 euron keskihintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingin pörssissä.

Osakkeet hankittiin yhtiökokouksen 2010 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

Ahlstromin hallituksella on valtuutus hankkia yhteensä 4 500 000 yhtiön omaa osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 yhtiökokouksen päättymiseen asti. Ahlstromin hallussa on tällä hetkellä 150 000 omaa osaketta.

Lisätietoja:
Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.