Ahlstrom Oyj:n arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.10.2011 klo 13.15

Ahlstrom Oyj on saanut Erkki Etolalta 19.10.2011 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta.

Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan omistusosuus on 18.10.2011 laskenut alle 5 prosenttiin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista. Erkki Etolan omistuksessa on nyt 2 300 000 Ahlstrom Oyj:n osaketta, mikä vastaa 4,93 %:n osuutta yhtiön koko osakekannasta ja äänioikeuksista.

Ahlstrom Oyj:n osakepääoma koostuu 46 670 608 osakkeesta, joilla kaikilla on yksi ääni.

Lisätiedot:Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
010 888 4757 

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, tapeteissa, kosteuspyyhkeissä, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. 5 700 työntekijäämme palvelevat asiakkaita 26 maassa, kuudessa maanosassa. Vuonna 2010 Ahlstromin liikevaihto oli 1,9 mrd euroa. Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.