Ahlstrom myy Home and Personal -liiketoimintansa Suomiselle

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.8.2011 klo 9:00

Ahlstrom Oyj, maailmanlaajuinen korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, on tänään allekirjoittanut sopimuksen pyyhkimistuotteiden Home and Personal -liiketoimintansa myymisestä Suominen Yhtymä Oyj:lle. Kaupan kokonaissumma on noin 170 miljoonaa euroa.

Sopimuksen mukaan Ahlstrom myy Home and Personal -liiketoimintansa Suomiselle 170 miljoonalla eurolla, josta Ahlstrom käyttää 30 miljoonaa euroa Suomisen osakkeiden ostamiseen. Suominen rahoittaa kaupan lainalla ja suunnittelemastaan suunnatusta osakeannista saamillaan tuotoilla. Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 64 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet tukemaan suunnattua osakeantia, ja suomalaiset institutionaaliset sijoittajat Varma, Ilmarinen, Tapiola, Sampo sekä Suomen Teollisuussijoitus ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita suunnatussa osakeannissa.

Kun osakeanti on päättynyt onnistuneesti, Ahlstromista tulee Suomisen suurin omistaja vähintään 20 %:n ja enintään 28,2 %:n omistusosuudella. Kaupan käteisellä maksettava osuus tarkentuu osakeannin lopputuloksen perusteella. Ahlstrom on sitoutunut säilyttämään vähintään 20 prosentin omistusosuuden kahden vuoden ajan.

Kauppa tukee Ahlstromin strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö keskittää edelleen liiketoimintaansa ja tuotevalikoimaansa. Vuonna 2009 Ahlstrom päivitti strategiaansa ja muutti sen perusteella yhtiön organisaatiota ja toimintamallia.

"Olemme rakentaneet liiketoimintaportfoliotamme korkealaatuisten kuitujen tarjonnalle. Tuotteiden avulla asiakkaamme voivat erottautua ja luoda arvoa asiakkailleen. Tavoittelemme jatkossakin kasvua ja johtoasemaa maailmalla kaikissa toimintasegmenteissämme. Tämä kauppa vapauttaa resursseja, joita voimme hyödyntää nykyisten liiketoimintojemme vahvistamiseen ja edelleen kehittämiseen erityisesti nopeasti kasvavilla Aasian markkinoilla", toteaa Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång.

Kaupan avulla Ahlstrom ja Suominen luovat yrityksen, joka voi vahvistaa asemaansa markkinajohtajana rullatavarana myytävien kuitukankaisten pyyhkimistuotteiden kehittämisessä ja myynnissä. Uusi yksikkö pystyy palvelemaan nykyisiä ja tulevia asiakkaitaan paremmin tarjoamalla kattavan pyyhkimistuotteiden valikoiman ja läsnäolon markkinoilla.

"Yhdessä Suomisen kanssa pyyhkimismateriaalien liiketoiminta on paremmassa asemassa saavuttaakseen strategiset ja taloudelliset tavoitteensa, sillä se on osa yksikköä, joka keskittyy voimakkaasti pyyhkimistuotteisiin. Uskomme, että uusi yksikkö pystyy myös nopeammin reagoimaan muuttuviin markkinoihin ja asiakkaiden tarpeisiin", Lång jatkaa.

Vuonna 2010 Ahlstromin Home and Personal -liiketoiminnan liikevaihto oli noin 291 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,1 miljoonaa euroa. Yksiköllä on tuotantolaitoksia Espanjassa, Italiassa, Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Liiketoiminnan EBITDA oli 7,8 % vuonna 2010. Home and Personal on markkinajohtaja kuitukankaisten pyyhkimistuotteiden noin 1,5 miljardin euron vuotuisilla markkinoilla.

Kauppa edellyttää Suomisen ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän suunnatulle osakeannille. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen lokakuun loppuun 2011 mennessä, ja sen toteutuminen edellyttää tavanomaisten sopimusehtojen täyttymistä, kuten kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Ahlstromin huhti-kesäkuun 2011 osavuosikatsauksessa Home and Personal - liiketoiminta luokitellaan myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi. Sen tulos raportoidaan osiossa lopetetut toiminnot. Ahlstrom kirjaa kaupasta noin 20 miljoonan arvonalentumisen sisältäen myynnin kulut toisen vuosineljänneksen tulokseensa.

Kauppa vaikuttaa Ahlstromin vuoden 2011 tulevaisuuden näkymiin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta. Ahlstrom julkaisee erillisessä pörssitiedotteessa päivitetyt tulevaisuuden näkymänsä tällä vuodelle.    

Ahlstrom pitää Suomisen kanssa yhteisen lehdistö- ja sijoittajatilaisuuden Helsingissä tänään klo 12.00 Suomen aikaa (+1 CET), Savoyssa, Eteläesplanadi 14. Tilaisuus järjestetään suomeksi.

Lisätietoja antavat:

Jan Lång
toimitusjohtaja
Puh. 010 888 4700

Liisa Nyyssönen
Vice President, Communications, Ahlstrom Corporation
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, tapeteissa, kosteuspyyhkeissä, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. 5 700 työntekijäämme palvelevat asiakkaita 26 maassa, kuudessa maanosassa. Vuonna 2010 Ahlstromin liikevaihto oli 1,9 mrd euroa. Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Suominen lyhyesti
Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi