Ahlstrom on saattanut päätöksen osakkeiden takaisin osto-ohjelman

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 18.11.2011 klo 11.50

Ahlstrom Oyj, globaali korkealaatuisten materiaalien valmistaja, on saattanut päätökseen 15.9.2011 ilmoittamansa omien osakkeiden osto-ohjelman.

Yhtiö hankki yhteensä 250 000 omaa osakettaan 12,45 euron keskihintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Osakkeet hankittiin vuoden 2011 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten. Osakevälittäjänä ostoissa toimi Evli Pankki Oyj.

Ahlstromin hallituksella on valtuutus hankkia yhteensä 4 000 000 yhtiön omaa osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2012 yhtiökokouksen päättymiseen asti. Ahlstromin hallussa on tällä hetkellä 269 005 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,58 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, tapeteissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. 5 700 työntekijäämme palvelevat asiakkaita 26 maassa, kuudessa maanosassa. Vuonna 2010 Ahlstromin liikevaihto oli 1,9 mrd euroa. Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.